ข่าวเฮดังๆ ธอส.-ออมสิน ลดดอกเบี้ยกู้ 0.1-0.25% - kachon.com

เฮดังๆ ธอส.-ออมสิน ลดดอกเบี้ยกู้ 0.1-0.25%
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธอส.ได้ประกาศปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (เอ็มแอลอาร์)ลง 0.15% ต่อปี จากเดิม 6.40% ต่อปี ลดลงเหลือ 6.25% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (เอ็มโออาร์) ลดลง 0.25% ต่อปี จากเดิม 7.25 % ต่อปี เหลือ 7.00% ต่อปี โดยมีผล 22 พ.ค. เป็นต้นไป ส่วนอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป คงไว้ที่ 6.75% ต่อปี เนื่องจากดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (เอ็มอาร์อาร์)ของ ธอส. ยังคงอยู่ในระดับต่ำที่สุดในระบบสถาบันการเงิน

นอกจากนี้ ยังเตรียมวงเงินปล่อยสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท สำหรับปล่อยกู้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายรัฐบาล โดยคิดดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก อัตราเฉลี่ย 2% ซึ่งต่ำกว่าดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรกของธนาคารในปัจจุบันที่เฉลี่ย 3.4% หรือปรับลดลงประมาณ 0.75% ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ขอสินเชื่อได้ภายในเดือน พ.ค.นี้ ส่วนกรณีผู้ขอสินเชื่อแบบกู้ร่วม 2 ราย จะต้องมีรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย ไม่ต่ำกว่า 45,000 บาทต่อเดือน หรือมีรายสุทธิไม่ต่ำกว่า 20,000-25,000 ต่อเดือน โดยธนาคารกำหนดวงเงินปล่อยกู้รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยไม่จำเป็นต้องกู้ไปเพื่อซื้อบ้านหลังแรกก็ได้ โดยมาตรานี้ไม่ได้ทำให้ธนาคารขาดทุนหรือมีกำไรมาก เพราะเป็นการช่วยเหลือประชาชน

ด้านนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารได้พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี ลง 0.125% จาก 7.125% ต่อปี เหลือ 7% ต่อปี และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีลง 0.1% จากเดิม 7.1% ต่อปี เหลือ 7% ต่อปีเช่นกัน เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และช่วยลดภาระให้แก่ลูกค้าสินเชื่อเอสเอ็มอี สินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อบุคคลของธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.60 เป็นต้นไป