ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรม เร่งผลิตช่างก่อสร้างกว่า 2 พันคนทั่วไทย - kachon.com

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรม เร่งผลิตช่างก่อสร้างกว่า 2 พันคนทั่วไทย
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s

'กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน' จัดอบรม เร่งผลิตช่างก่อสร้างกว่า 2 พันคนทั่วประเทศ เช่น ช่างก่ออิฐฉาบปูน ช่างคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่างปูนปั้นไม้เทียม ช่างปั้นโอ่งซีเมนต์ ช่างปูกระเบื้อง หวังป้อนตลาดแรงงานและบริการประชาชนและสังคม

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 60 ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีรับมอบปูนซีเมนต์ 300 ตัน โดยนายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบจากนายศิวะ มหาสันทนะ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์นี้ จะถูกนำไปใช้ฝึกอบรมในการพัฒนาช่างก่อสร้างป้อนตลาดแรงงานและบริการประชาชนและสังคม

นายธีรพล กล่าวว่า การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศส่งผลให้สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง เป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ได้ใช้แนวทางประชารัฐร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ในปี 2560 ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ จำนวน 300 ตัน รวมมูลค่า 720,000 บาท เพื่อนำไปฝึกอบรมช่างก่อสร้างป้อนตลาดแรงงานและบริการประชาชนและสังคม เช่น ช่างก่ออิฐฉาบปูน ช่างคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่างปูนปั้นไม้เทียม ช่างปั้นโอ่งซีเมนต์ ช่างปูกระเบื้อง กลุ่มเป้าหมายการฝึกนอกจากคนที่สนใจฝึกอบรมทั่วไปแล้ว จะมีการดึงคนที่มาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายของรัฐบาลด้วย โดยวางเป้าหมายดำเนินการ 2,166 คน

เบื้องต้น จะดำเนินการฝึกอบรมในพื้นที่หน่วยงานสังกัด กพร. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) 38 แห่ง ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สุพรรณบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี จันทบุรี ปราจีนบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร

รวมถึง ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สกลนคร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ กำแพงเพชร ชัยนาท ตาก พิษณุโลก น่าน เพชรบูรณ์ แพร่ สุโขทัย เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต สงขลา ตรัง และนราธิวาส

นอกจากนี้ จะมีขยายการฝึกอบรมทั่วประเทศ จะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชน ได้แก่ ศาลาชุมชน วัด โรงเรียน ศาลาอเนกประสงค์ เรือนจำ สนใจเข้ารับการฝึก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2245-4035.