ข่าววุ่นไม่เลิกรถเมล์เอ็นจีวี - kachon.com

วุ่นไม่เลิกรถเมล์เอ็นจีวี
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมาได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายเรื่องปัญหาการยื่นซองประมูลโครงการจัดซื้อรถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (เอ็นจีวี) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษา 489 คัน ราคากลาง 4,021 ล้านบาท หลังเลื่อนการรับซองจากผู้ซื้อเอกสาร12 ราย วันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา เป็นวันที่ 22 มิ.ย.แทน

เนื่องจากมีข้อทักท้วงเรื่องราคากลางตามข้อเสนอ 2 แนวทาง คือ 1.ปรับราคากลางลงโดยยึดตามราคาที่บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด เคยชนะประมูลครั้งก่อนวงเงิน 3,387 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 634 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ระบุไว้หากเคยมีการประมูลโครงการเดียวกันและต่ำกว่าราคากลางก็ต้องอิงตามราคาที่ต่ำกว่า และ 2.ยึดตามทีโออาร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 4,021 ล้านบาท แต่ที่ประชุมยังไม่มีข้อสรุป โดยให้ ขสมก. รอหนังสือตอบกลับจากอธิบดีกรมบัญชีกลาง ที่ได้หารือไปก่อนหน้านี้ ขณะที่เลขาธิการ ป.ป.ช.มีหนังสือตอบข้อหารือว่าให้ยึดแนวปฏิบัติเรื่องดังกล่าวตามกฎหมายกำหนดแต่ไม่ได้แนะนำแนวทางใดๆ

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า วันที่ 19 มิ.ย. นี้จะนัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกอีกครั้งใน 2 แนวทาง คือ 1.เลื่อนเวลายื่นซองประมูลออกไปอีกไม่มีกำหนด เพราะต้องรอหนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลาง หรือ 2.ยกเลิกโครงการแล้วเริ่มประมูลใหม่อีก แต่จะส่งผลให้ไม่สามารถรับมอบรถเมล์เอ็นจีวีทั้ง 489 คัน ภายในวันที่ 31 ต.ค. 60ตามที่กำหนดไว้