ข่าวขนส่งหนุนใช้แอพฯเรียกแท็กซี่ถูกกม. - kachon.com

ขนส่งหนุนใช้แอพฯเรียกแท็กซี่ถูกกม.
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายณันทพงศ์   เชิดชู  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยถึงการแชร์ภาพจากสื่อออนไลน์ กรณีเจ้าหน้าที่ทหารจับกุมผู้ขับรถแท็กซี่มิเตอร์ของสมาชิกแกร็บ แท็กซี่ ข้อหาใช้แอพพลิเคชั่นโดยผิดกฎหมาย บริเวณหน้าห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตว่า จากการตรวจสอบรถแท็กซี่เป็นรถที่จดทะเบียนป้ายเหลืองถูกต้อง ตามกฎหมาย สามารถประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นเข้ามาเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้บริการแก่ประชาชนผู้เรียกใช้บริการได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย  ซึ่งกรมฯ ได้ชี้แจงผ่านทางสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องในกรณีดังกล่าวมาโดยตลอด และพร้อมให้การสนับสนุนผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นที่ปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและประโยชน์สูงสุดของประชาชน ซึ่งในปัจจุบันมีรถแท็กซี่ในระบบเริ่มใช้แอพพลิเคชั่นเป็นสื่อกลางในการบริการ เช่น แกรพ แท็กซี่ ออล์ไทยแท็กซี่

 ส่วนประเด็นการให้บริการที่ผิดกฎหมายคือ การนำแอพพลิเคชั่นไปใช้เรียกรถยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) เพื่อใช้รับจ้างขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งเป็นความผิดตาม พรบ.รถยนต์ปี 22  ฐานใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่จดทะเบียนไว้ไม่ใช้มาตรค่าโดยสารตามที่ทางราชการกำหนด ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ไม่เคยผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และไม่เข้าสู่ระบบทะเบียนของศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ประชาชนจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย และกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย ภาครัฐจะไม่สามารถติดตามรถหรือคนขับรถมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้

นอกจากนี้กรมฯ เตรียมยกระดับมาตรฐานรถแท็กซี่ เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่น มั่นใจ ความปลอดภัย โดยจัดทำ 2 โครงการคือแท็กซี่โอเค  และ แท็กซี่วีไอพี  หรือรถแท็กซี่ชนิดพิเศษ  เพื่อยกระดับ    การให้บริการแท็กซี่ในปัจจุบัน โดยการติดตั้งจีพีเอส แทรคกิ้ง  พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ กล้องซีซีทีวี โดยมมีปุ่มฉุกเฉิน (ส่งข้อมูล ออนไลน็มาที่ศูนย์จีพีเอสทันที), มีระบบแจ้งเตือนการใช้ความเร็ว รวมถึงจัดทำระบบเรียกใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงการให้บริการ เพิ่มความสะดวก ป้องกันปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสาร การไม่เปิดมิเตอร์ ติดตามพฤติกรรมตลอดการให้บริการเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร