ข่าวกรมศุลเตือนรับมือมิจฉาชีพ - kachon.com

กรมศุลเตือนรับมือมิจฉาชีพ
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นางสาวกิตติมา ภาษีทวีเกียรติ  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร   กรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรแจ้งเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อหากมีผู้แอบอ้างชื่อกรมศุลกากร เพื่อธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ โดยที่ผ่านมากลุ่มมิจฉาชีพมีวิธีการแอบอ้างชื่อกรมศุลกากร ทำการหลอกลวงผู้เสียหายไปแล้วหลายกรณี  
 
ทั้งนี้ กลลวงมีด้วยกัน 4 ประเภท ประกอบด้วย  กลุ่มมิจฉาชีพมีการโทรศัพท์มาแจ้งแก่ผู้เสียหายว่า มีพัสดุส่งทางไปรษณีย์มาจากต่างประเทศ แต่ติดปัญหาด้านภาษีกับกรมศุลกากร และแจ้งให้จ่ายเงินเพื่อเคลียร์ปัญหา ไม่เช่นนั้นจะถูกเจ้าหน้าที่ยึดพัสดุ
 
ส่วนกรณีต่อมาชาวต่างชาติได้เข้ามาตีสนิทกับผู้เสียหายผ่านทางสื่อออนไลน์ หลังจากนั้นชาวต่างชาติจะแจ้งว่าได้ส่งของขวัญหรือของมีค่าต่าง ๆ มาให้ผู้เสียหาย และให้รอรับการติดต่อจากบริษัทขนส่งสินค้า จากนั้นไม่นานก็จะได้รับการติดต่อจากบริษัทขนส่งสินค้า ทางอีเมล และโทรศัพท์ โดยให้โอนเงินจำนวนมากไปยังบริษัทขนส่งสินค้าในต่างประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าภาษีอากร แต่เมื่อผู้เสียหายส่งเงินไปให้แล้ว ปรากฏว่าไม่ได้รับของดังกล่าวแต่อย่างใด  จึงขอให้ท่านตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ใจก่อนการโอนเงิน
           
นอกจากนี้ ยังพบกรณีบุคคลแอบอ้างเอกสารใบรับรองที่มีการลงนามโดย นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากรให้แก่ภาคเอกชน ซึ่งได้นำเอกสารดังกล่าวมายื่นสอบถาม ณ ด่านศุลกากรหนองคาย จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร พบว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมและจัดทำขึ้นด้วยเจตนาไม่สุจริต เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและกรมศุลกากร  ด่านศุลกากรหนองคายจึงได้แจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายแล้ว กรมศุลกากรจึงแจ้งเตือนให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ขณะที่วิธีสุดท้ายเป็นการลงเว็บไซต์ประกาศขายสินค้าราคาถูก โดยอ้างว่าเป็นสินค้าจากกรมศุลกากร และให้โอนเงินมัดจำหรือนัดให้ไปชำระเงินส่วนที่เหลือเพื่อรับสินค้าด้วยวิธีการต่างๆ ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งกรมฯขอยืนยันว่า การจำหน่ายสินค้าของกลางกรมศุลกากรโดยวิธีที่ถูกต้อง จะเป็นการลงประกาศขายทอดตลาดอย่างเป็นทางการเพียงวิธีเดียว และจะรับชำระเงิน ณ ที่ทำการศุลกากร  โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรเท่านั้น ไม่มีการบอกขายทางระบบอินเตอร์เน็ต หรือผ่านบุคคลที่แอบอ้าง และไม่มีการให้โอนเงินค่าสินค้าหรือโอนเงินมัดจำเข้าบัญชีผู้ใดทั้งสิ้น
 
“หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ทางกรมศุลกากร สามารถติดต่อสอบถามตามช่องทางต่างๆ ให้สอบถามข้อมูลทางศุลกากรได้ที่โทน 1164  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมศุลกากร  หรือ แจ้งปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ที่กลุ่มคุ้มครองส่งเสริมจริยธรรม หมายเลข 1332 เป็นต้น”