ข่าวราคาลำไยเริ่มขึ้นหลังรัฐอัดมาตรการหนุน - kachon.com

ราคาลำไยเริ่มขึ้นหลังรัฐอัดมาตรการหนุน
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ ได้ลงพื้นที่ในแหล่งผลิตจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน พร้อมร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานในสังกัด ผู้ส่งออก ผู้แทนชาวสวนลำไย โรงงานแปรรูป ล้งลำไยอบแห้ง และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาลำไยที่ลดลงอยู่ในระดับต่ำ โดยมีมาตรากรออกมาช่วยเหลือ ทั้งเร่งรัดการส่งออก การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่เกษตรกรและผู้ค้ารายย่อยเพื่อทำลำไยอบแห้ง การประสานโรงงานผลิตน้ำลำไยเข้มข้นรับซื้อลำไยเพื่อสต๊อกไว้ใช้ เร่งเพิ่มการบริโภคลำไยสดในประเทศโดยการกระจายผ่านตลาดต้องชมกว่า 30 ตลาด ห้างสรรพสินค้า กองทุนหมู่บ้าน ภาคราชการ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ในแหล่งบริโภคสำคัญทุกจังหวัด พร้อมทั้งได้ปล่อยขบวนคาราวานรถลำไยจากจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศส่วนสถานการณ์ลำไยล่าสุด ณ วันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา พบว่า มาตรการที่ได้ดำเนินการประกอบกับการส่งออกไปนั้น ส่งผลให้ราคาลำไยปรับตัวสูงขึ้น กก.ละ 4-5 บาท โดยลำไยสดช่อเกรด AA สูงขึ้นเป็น กก.ละ 32-34 บาท  เกรด A  เป็น กก.ละ 28-30 บาท และเกรด B เป็น กก.ละ  23-25 บาท  ส่วนลำไยสดรูดร่วง เกรด AA เป็น กก.ละ 16-18 บาท , A เป็น กก.ละ  9-9.50 บาท, B เป็น กก.ละ  5-5.50 บาท ทำให้เป็นที่พอใจของชาวสวน

ขณะเดียวกันเมื่อดูข้อมูลจากต้นเดือนส.ค. ถึง วันที่ 10 ส.ค.60 พบว่า ราคาลำไยได้ปรับตัวสูงขึ้นโดยเกรด AA สูงขึ้นกก.ละ 4-5 บาท , A สูงขึ้น กก.ละ 2-3 บาท, B สูงขึ้น กก.ละ 1-1.50 บาท ซึ่งคาดว่าความต้องการซื้อทั้งเพื่อส่งออกและการบริโภคสดในประเทศ ตลอดจนการแปรรูปเพื่อใช้นอกฤดูที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการทำลำไยอบแห้งทั้งเปลือกและอบแห้งเนื้อสีทองที่มีความต้องการมากขึ้น จะทำให้ราคาลำไยที่ชาวสวนขายได้โน้มสูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง โดยปีนี้ คาดว่า แหล่งผลิตภาคเหนือจะมีผลผลิตลำไยรวม 679,755 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 65% และจะสิ้นสุดฤดูกาลช่วงกลางเดือนก.ย.นี้