ข่าว'บิ๊กตู่' สั่งหาทางแก้ปาล์มน้ำมันทั้งระบบ - kachon.com

'บิ๊กตู่' สั่งหาทางแก้ปาล์มน้ำมันทั้งระบบ
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้กระทวงพลังงาน ไปหาทางแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันทั้งระบบ โดยร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คลัง พาณิชย์ และอุตสาหกรรม ดูวิธีแก้ปัญหาตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิตไปจนถึงการนำไปใช้ประโยชน์ เพราะต้องการให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้การบูรณาการทำงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และกำหนดมาตรการต่างๆ มาดูแลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบร่วมกัน แล้วจากนั้นก็ให้เสนอรายละเอียดเป็นแผนงานมาให้นายกฯ พิจารณาโดยด่วนทั้งนี้ในแนวทางการทำงาน นายกฯ ต้องการให้ดูแลตั้งแต่เรื่องของส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน โดยให้พันธุ์ปาล์มที่ให้ปริมาณน้ำมันมาก รวมทั้งให้วางแผนการผลิตให้มีปริมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการใช้ในแต่ละช่วยเวลา เช่นเดียวกับการหาวิธีส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันตามแนวทางประชารัฐ และยังอยากให้หาแนวทางการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อลดต้นทุนการผลิต และการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมัน อีกทั้งยังให้รวมไปถึงเรื่องการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของโรงกลั่นน้ำมันปาล์มให้ดียิ่งขึ้นด้วย

“การให้ทุกหน่วยงานไปหาแนวทางแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันทั้งระบบครั้งนี้ เป็นเพราะนายกฯ เคยได้สั่งไปครั้งหนึ่งแล้ว โดยให้กระทรวงพลังงานเร่งดำเนินการเกี่ยวกับการนำปาล์มน้ำมันไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลให้มากขึ้น และให้หาแนวทางลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันให้มีราคาขายที่เหมาะสมและแข่งจันได้ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้น จึงได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานไปเร่งเรื่องนี้ให้เห็นผลชัดๆ โดยเร็ว”