ข่าวออมสินหนุนสตาร์ทอัพ ตั้งเป้าร่วมทุน500ล้าน - kachon.com

ออมสินหนุนสตาร์ทอัพ ตั้งเป้าร่วมทุน500ล้าน
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ปัจจุบันธนาคารได้ร่วมลงทุนแบบเวนเจอร์ แคปปิตอล ในธุรกิจเอสเอ็มอีสตาร์ทอัพ แล้ว  6-7 ราย วงเงิน 200 ล้านบาท โดยเป็นการใช้เงินจากกองทุนที่ธนาคารได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดตั้ง 3 กอง 2,000 ล้านบาท และหลังจากนี้พิจารณาร่วมลงทุนเพิ่มอีก 10 ราย ใช้เงินลงทุนตลอดทั้งปีไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท 

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ที่ผ่านมา ธนาคารออมสินได้ร่วมมือกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ไอทีดี) บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจ เพื่อให้มีแนวคิด และแนวทางการพัฒนาตนเอง ได้ปรับตัวให้ทันกับการดำเนินธุรกิจในยุค 4.0 ที่มีการแข่งขันสูงและต้องปรับตัวตลอดเวลา โดยนำนวัตกรรมหรือกระบวนการทางดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อจะได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป