ข่าว​​​​​​​ ชวนออกแบบชุด'บัสโอสเตส' - kachon.com

​​​​​​​ ชวนออกแบบชุด'บัสโอสเตส'
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-sนายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. ได้จัดโครงการประกวดออกแบบชุดพนักงานต้อนรับบนรถโดยสาร บขส. เพื่อสร้างอัตลักษณ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องวิสัยทัศน์ คือ เป็นศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งด้วยรถโดยสารที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน บริการเป็นที่ยอมรับ เชื่อมโยงทั่วภูมิภาค มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและมีความสามารถด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ ออกแบบชุดพนักงานต้อนรับบนรถโดยสาร บขส.สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดในการส่งผลงานประกวดได้ที่ www.transport.co.th ตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย.60 ซึ่งผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทรศัพท์ 02-936-2996