ข่าวบัตรคนจนคึกคักทำเครื่องรูดบางร้านแฮงก์ - kachon.com

บัตรคนจนคึกคักทำเครื่องรูดบางร้านแฮงก์
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า  ขณะนี้มีผู้ไม่หวังดีพยายามให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการปลุกระดมเพื่อให้มีการยกเลิกการซื้อสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ  เช่น รัฐจัดสรรงบประมาณปีละ 50,000 ล้านบาทเพื่อเข้าไปสู่กระเป๋าของเอกชนรายใหญ่ไม่กี่ราย หรือ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ผลิตสินค้าไม่กี่ราย เป็นต้น ดังนั้นได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดและผู้เกี่ยวข้องในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนรับข่าวสารข้อมูลที่เป็นเท็จ เนื่องจากโครงการดังกล่าวประชาชนผู้มีรายได้ให้ความสนใจมาก เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่สามารถช่วยลดค่าครองชีพได้เป็นรูปธรรมและชัดเจน
 
นอกจากนี้ยังมอบหมายให้พาณิชย์แต่ละจังหวัดประสานงานกับผู้ผลิตสินค้าชุมชน และเกษตรกรพื้นที่ต่างๆ เพื่อที่จะนำสินค้าโอทอป, ผลไม้,ผัก,ไข่ไก่ และสินค้าเกษตรอื่นๆ เข้ามาจำหน่ายในโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ผลิตชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเช่นกัน
 
ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดรวบรวมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น มาร่วมกันแก้ไขเพื่อให้ประชาชนผู้มีบัตรได้มีความคล่องตัวในการใช้จ่ายสินค้ามากขึ้น เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้น  เครื่องรูดบัตรแฮงก์หรือหยุดทำงานจากกรณีที่มีประชาชนเข้ามาใช้บริการในร้านจำนวนมาก จนเครื่องต้องทำงานหนัก หรือ จำนวนร้านที่ยังไม่ทั่วถึง ซึ่งตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเพิ่มปริมาณร้านค้าให้เพียงพอต่อความต้องการอย่างเร่งด่วน เป็นต้น
 
“ประชาชนผู้ถือบัตรฯ สามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพได้ทุกชนิดทุกยี่ห้อ  ของผู้ผลิตทุกราย  รวมทั้ง ผู้ผลิตสินค้าชุมชน โอทอป ได้แก่ สินค้าอาหารสด  เช่น เนื้อสัตว์  ไข่สด ผักผลไม้ ข้าวสาร กะปิ น้ำปลา น้ำตาล น้ำมันพืช เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  ปลากระป๋อง ของใช้ประจำวัน ได้หมด ดังนั้นวัตถุประสงค์ของโครงการนอกจากจะช่วยลดค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อยแล้วยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนด้วย เพราะร้านค้าที่จะเข้าโครงการก็จะเป็นร้านในชุมชนที่ไม่ใช่เครือข่ายของร้านสะดวกซื้อหรือร้านโมเดิร์นเทรด เป็นต้น”