ข่าวกยศ.ร่วมสภาองค์กรนายจ้าง เร่งหักบัญชีลูกจ้างใช้หนี้ - kachon.com

กยศ.ร่วมสภาองค์กรนายจ้าง เร่งหักบัญชีลูกจ้างใช้หนี้
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.) เปิดเผยว่า กยศ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้องค์กรนายจ้างรับทราบถึงขั้นตอน ความรับผิดชอบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือน รวมถึงเพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนของพนักงานหรือลูกจ้างที่อยู่ในสังกัด และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของพ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ที่เพิ่งประกาศใช้ไปเมื่อเดือนส.ค.ที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันกองทุนฯ จะเริ่มต้นเดินสายชี้แจงผู้ประกอบการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคกลาง โดยร่วมกับสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย มีสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่ง โดยเฉพาะกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีพนักงาน 4-5 แสนคน ระหว่างเดือนพ.ย. 60 -ม.ค. 61 เพื่อให้สามารถดำเนินการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมได้ภายในปี 61  เนื่องจากปัจจุบันองค์กรนายจ้างส่วนใหญ่ยังไม่ทราบรายละเอียดในการหักเงินเดือน