ข่าวหวังไทยเป็นฮับซื้อขายทองบริสุทธิ์อาเซียน - kachon.com

หวังไทยเป็นฮับซื้อขายทองบริสุทธิ์อาเซียน
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการซื้อขายทองคำแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาล่วงหน้า หรือทีเฟ็ค ที่มีการรับมอบ-ส่งมอบทองคำแท่ง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนั้นก็ช่วยสนับสนุนการซื้อขายทองคำแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% ของอาเซียนต่อไปได้ในอนาคตสำหรับสาระสำคัญของเรื่องดังกล่าว ได้กำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ได้กำไรจากการขายทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% และเงินได้จากเงินชดเชยที่ได้รับ จากกรณีเลื่อนการรับมอบ-ส่งมอบทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ในอัตรา 15% ซึ่งในส่วนนี้เมื่อถึงกำหนดยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ก็ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ นอกจากนี้ยังกำหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายทองคำแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% ซึ่งยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณด้วย