ข่าวคลังเปิดขายพันธบัตร1.5หมื่นล้าน เริ่ม27พ.ย.นี้ - kachon.com

คลังเปิดขายพันธบัตร1.5หมื่นล้าน เริ่ม27พ.ย.นี้
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า เตรียมออกขายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังให้กับประชาชนทั่วไปวงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท รุ่นอายุ 3 ปี และ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่แบบไร้ใบตราสาร จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 60-30 มี.ค. 61 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมและเป็นทางเลือกในการลงทุนของประชาชน โดยพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.85% ต่อปี รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.45% ต่อปี วงเงินซื้อต่อราย 1,000 บาทขึ้นไป ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง

สำหรับตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยสามารถทำรายการซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทุกสาขา เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) และระบบอินเทอร์เน็ท แบงกิงของธนาคารตัวแทนจำหน่าย โดยผู้มีสิทธิ์ซื้อบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร