ข่าวใช้พรบ.ศุลกากรวันแรกฉลุย ไม่มีสินค้าตกค้าง - kachon.com

ใช้พรบ.ศุลกากรวันแรกฉลุย ไม่มีสินค้าตกค้าง
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยผลการบังคับใช้พ.ร.บ.ศุลกากรฉบับใหม่ วันแรกเมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมาว่า พบว่าภาพรวมการดำเนินงานของทุกด่านทั่วประเทศทั้งท่าเรือ สนามบิน และด่านศุลกากรชายแดนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยระบบศุลกากรสามารถตรวจสอบการนำเข้าออกสินค้าได้ตามระเบียบใหม่เป็นปกติ ไม่มีปัญหาสินค้าตกค้างแต่อย่างใด เนื่องจากกรมฯ มีการเตรียมพร้อมและซักซ้อมทำความเข้าใจระบบรวมถึงประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า“หลังพ.ร.บ.ศุลกากรฉบับใหม่บังคับใช้ ก็ถือว่าการทำงานภาพรวมเป็นไปด้วยดี จะมีปัญหาบ้างเพียงเล็กน้อยแต่ก็แก้ปัญหาได้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ด่านศุลกากรที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งในช่วงเช้าของวันที่ 13 พ.ย.ได้รับรายงานว่า ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องในส่วนการของการประมวลผล เรื่องเงินวางประกันการนำเข้าสินค้าเข้าออก ที่มีการปรับลดจาก 2 ล้านบาท เหลือ 1 ล้านบาท แต่ก็ใช้เวลาแก้ไขระบบเพียงครึ่งชั่วโมงก็แก้เสร็จ และระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ก็ใช้กำลังคนมาทำแทนคอมพิวเตอร์ด้วย ทำให้ผู้นำเข้าและส่งออกไม่ได้รับผลกระทบ แต่อาจมีความล่าช้าบางเล็กน้อย”

นายกุลิศ กล่าวว่า สำหรับการบังคับใช้พ.ร.บ.ศุลกากรฉบับใหม่ ถือว่าทำได้ครบถ้วนแล้ว เนื่องจากกรมศุลฯ ได้มีการออกกฎหมายลูกมาบังคับใช้ได้ครบทั้งหมด และหลังจากนี้กรมฯ ได้รับนโยบายจากภาครัฐให้เร่งดำเนินโครงการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (เนชันแนล ซิงเกิล วินโดว์) เพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ นำเข้า ส่งออกสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ในการตรวจสอบใบอนุญาต และใบรับรองต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการตรวจปล่อยสินค้า