ข่าวกระทรวงการคลังมึน คนจนใช้ไอโฟนสิบ - kachon.com

กระทรวงการคลังมึน คนจนใช้ไอโฟนสิบ
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีผู้ได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน โพสต์รูปโทรศัพท์ไอโฟนสิบยอมรับว่า ขณะนี้คงไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ เพราะจากการตรวจสอบข้อมูล บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่จะได้รับบัตรคนจน เป็นข้อมูลรายได้ในปี 59 ซึ่งในปี 60 บุคคลดังกล่าวอาจจะมีรายได้พิเศษ หรือรายได้อื่นๆ ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา หรืออาจจะมีผู้อุปการะก็ได้

“ผมยังไม่เห็นภาพที่ปรากฏในข่าว และคลังก็ไม่รู้เจตนาของเขาว่าทำไปเพื่ออะไร ในขั้นนี้คงยังตอบไม่ได้ว่าจะยึดสิทธิคืนหรือไม่ เพราะจากการตรวจสอบเงื่อนไข ก็ตรงตามคุณสมบัติทั้งหมด”  

นายพรชัย กล่าวว่า คลังอยู่ระหว่างเตรียมมาตรการสวัสดิการให้ผู้มีรายได้น้อยระยะที่ 2 เพื่อเสนอให้ ครม. เห็นชอบในเร็วๆนี้ โดยจะมีการส่งทีมไปตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกกับผู้ที่ได้สิทธิบัตรคนจนทั้งหมด 11.4 ล้านคน ซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ที่ได้รับบัตรคนจน มีรายได้ หรือ ไม่เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือก็จะมีมาตรการดำเนินการต่อไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา