ข่าวอินเดียขึ้นผ้าไหมยกดอกลำพูนเป็นจีไอ - kachon.com

อินเดียขึ้นผ้าไหมยกดอกลำพูนเป็นจีไอ
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า  ขณะนี้อินเดียได้ประกาศขึ้นทะเบียน “ผ้าไหมยกดอกลำพูน” ของไทยเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือจีไอ ณ ประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากที่กรมฯ ได้ร่วมมือกับกรมหม่อนไหมและสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ได้ยื่นคำขอไปยังประเทศอินเดียตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 58 ซึ่งถือเป็นอีกความพยายามที่กรมฯ ได้ผลักดันให้เกิดความคุ้มครองสินค้าจีไอของไทยในเวทีต่างประเทศ และเป็นอีกหนึ่งในความภูมิใจของประเทศไทยที่สินค้าจีไอ ไทยได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากล
 
ทั้งนี้ ผ้าไหมยกดอกลำพูนได้รับการขึ้นทะเบียนจีไอในต่างประเทศแล้ว 2 ประเทศ โดยอินเดียนับเป็นประเทศที่ 2 ต่อจากประเทศอินโดนีเซียที่รับขึ้นทะเบียนไปตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ.59 ถือเป็นการยอมรับในคุณภาพและเอกลักษณ์สินค้าหัตถกรรมไทย โดยเฉพาะเอกลักษณ์ในการทอผ้าไหมยกดอกลำพูนว่าไม่เหมือนที่ใดในโลก โดยการประดิษฐ์ลวดลายนั้น ผ้ายกลำพูนถือเป็นศิลปะการทอผ้าที่มีลวดลายงดงามมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง มีรูปแบบลวดลายที่อ่อนช้อยงดงามของธรรมชาติ เป็นเรื่องราวของดอกไม้ ใบไม้ เช่น ลายดอกพิกุล ลายกลีบลำดวน ลายใบเทศ ลายเม็ดมะยม และลายพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นต้น  
 
นอกจากนี้ยังนำลวดลายธรรมชาติเหล่านี้ประยุกต์เข้ากับลายไทยต่างๆ ตามจินตนาการของผู้ออกแบบ สำหรับลวดลายที่เป็นลายโบราณดั้งเดิมและยังได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ ลายดอกพิกุลหรือดอกแก้ว ซึ่งเริ่มแรกในสมัยโบราณไม่มีการบันทึกลวดลายเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องจดจำลวดลายไว้
พร้อมทั้งมีเส้นไหมเพิ่มพิเศษในการทอยกให้เกิดลวดลาย มีจุดกำเนิดจากการเข้ามาในลำพูนของชนชาวยอง ที่ได้นำวิทยาการแขนงต่างๆ โดยเฉพาะการทอผ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชนชาวยองชั้นสูง เป็นมรดกทางหัตถกรรมล้ำค่าของชนชั้นเจ้าชาวยองที่สืบทอดต่อกันมา และนำเข้ามาผลิตในจังหวัดลำพูน
 
“การประกาศรับจดทะเบียนสินค้าจีไอดังกล่าว ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจที่ต่างชาติยอมรับในคุณภาพและเอกลักษณ์ของสินค้าไทยอย่างผ้าไหมยกดอกลำพูน โดยเฉพาะประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการทอผ้าแบบยกดอกในภูมิภาคเอเชียนี้”