ข่าวสคบ.สุ่มตรวจพบกุหลาบเปื้อนฟอร์มาลิน - kachon.com

สคบ.สุ่มตรวจพบกุหลาบเปื้อนฟอร์มาลิน
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) กรมการค้าภายใน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตพระนครลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อป้องปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ โดยทำการทดสอบหาสารฟอร์มาลินที่อาจปนเปื้อนในดอกไม้ ด้วยชุดทดสอบจำนวน 27 ตัวอย่าง ผลปรากฏว่า พบสารฟอร์มาลีนปนเปื้อนในดอกไม้จำนวน 6 ตัวอย่าง โดยสคบ.จะประสานตลาดจำหน่ายดอกไม้เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งขณะเดียวกันยังได้ตรวจสอบฉลากทองรูปพรรณและอัญมณี เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการเลือกซื้อสินค้าในช่วงตรุษจีน จากการตรวจสอบร้านทองบริเวณห้างดิโอลด์สยาม ช๊อปปิ้ง พลาซ่า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ร้าน พบว่าปฎิบัติถูกต้องทั้งหมด