ข่าวคมนาคมตั้งทีมลด'อุบัติเหตุ'รับสงกรานต์ - kachon.com

คมนาคมตั้งทีมลด'อุบัติเหตุ'รับสงกรานต์
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s

 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมตั้งคณะทำงานเตรียมการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 ได้มอบหมายให้คณะทำงานไปศึกษาในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 เพื่อพิจารณาว่ามีปัจจัยอะไรเพิ่มเติมมาจากการเกิดอุบัติเหตุปกติ ซึ่งการหลับในเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในหลายกรณี จากนั้นให้วิเคราะห์หามาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างเข้มข้น 2. ให้จัดทำแผนรองรับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-เทศกาลสงกรานต์ โดยทำเป็นแผนสัปดาห์ต่อสัปดาห์ เริ่มจากการรณรงค์ การอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งจากตัวอย่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่พบว่าเส้นทางตรงและยาวมากๆ ค่อนข้างเป็นปัญหาเพราะมีโอกาสเกิดอาการหลับในสูง ดังนั้นควรติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณไฟกระพริบ เพื่อกระตุ้นเตือนให้สมองตื่นตัว รวมถึงการเตรียมคืนพื้นที่ก่อสร้าง เพราะหากมองในมุมมองของผู้ใช้รถใช้ถนนอาจยังมีไม่เพียงพอ เช่น การตั้งแบร์ริเออร์ระหว่างพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่รถวิ่งผ่านได้ รวมทั้งจัดไฟส่องสว่างในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อไม่ให้รถเกิดปัญหาการมองไม่เห็นและพุ่งลงพื้นที่ก่อสร้างได้

 รมว.คมนาคม กล่าวต่อว่า ประเด็นที่ 3. คือ การเตรียมการรองรับการเดินทางของประชาชน ซึ่งโดยปกติช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนจะเดินทางมากกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนั้นขอให้ทางบริษัทขนส่งจำกัด(บขส.)การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) และสายการบิน  เตรียมการให้พร้อม ทั้งนี้ขอให้คณะทำงานจัดทำแผนเสนอเพื่อพิจารณากำหนดเป็นมาตรการที่ชัดเจนต่อไป อย่างไรก็ตามช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้คมนาคมให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากมีปัจจัยเรื่องการเล่นน้ำเข้ามาเพิ่ม จึงจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังในเส้นทางหลักและส้นทางรองให้มากขึ้น เพราะน้ำอาจทำให้ถนนลื่นและก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ส่วนเรื่องที่ทำได้ดีในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาให้ดำเนินการต่อ เช่น มาตรการรถตรวจการเป็นระยะและมีความถี่สูงในบางพื้นที่ โดยเฉพาะทางขึ้นเขา ลงเข้า เป็นต้น และ4. ในเส้นทางเสี่ยง ซึ่งปีใหม่กำหนดไว้ 61 เส้นทาง บางเส้นทางอาจไม่มีอุบัติเหตุเลย จึงจะให้ใช้เป็นเกณฑ์พื้นฐานในการกำหนดเส้นทางเสี่ยงในช่วงสงกรานต์ปีนี้ สำหรับเส้นทางในช่วงสงกรานต์ที่จะประกันความปลอดภัยนั้นขอให้ดูจากปีใหม่61และสงกรานต์ปี 60  รวมถึงเหตุการณ์ตั้งแต่เดือนม.ค.ที่ผ่านมาว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเส้นทางใดบ้าง จากนั้นกำหนดเป็นเส้นทางที่ต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษ

 นอกจากนี้ในส่วนของเกาะสีบริเวณหน้าห้างโลตัสหรือบิ๊กซี นั้น ถือเป็นจุดที่ต้องดูดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงทางเลี้ยวทางแยกที่เป็นเกาะสีด้วย ซึ่งขณะนี้ตนได้สั่งการให้กรมทางหลวง(ทล.)แก้ไขปัญหาเรื่องเกาะสี โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นทางแยกให้หมด เพราะเป็นอันตรายมากและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยให้ทำเป็นเกาะยกและมีไฟเตือน หรือหากเป็นสี่แยกที่มีปริมาณจราจรหนาแน่นให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแทน ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าเกาะสีมีค่อนข้างมากก็ให้ทยอยทำ เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น