ข่าวเสนอเก็บค่าใช้บริการสถานีขนส่งฯ - kachon.com

เสนอเก็บค่าใช้บริการสถานีขนส่งฯ
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
ผศ.ดร.จารุวิสช์ ปราบณศักดิ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ฐานะผู้จัดการโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทในการดำเนินการและการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสา รเปิดเผยว่า ขณะนี้สรุปภาพรวมการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับร่างแผนแม่บทฯระยะ20ปีเสร็จแล้วอยู่ระหว่างเตรียมเสนอข้อมูลให้กรมการขนส่งทางบก(ขบ.)พิจารณาเดือนเม.ย.นี้

ผศ.ดร.จารุวิสช์ กล่าวต่อว่า ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นผู้แทนจากสถานีขนส่งต่างๆ ซึ่งเรียกร้องขอเก็บเงินผู้โดยสารในการใช้บริการห้องน้ำที่สถานีขนส่ง เพราะตั้งแต่ปี57 ที่กระทรวงคมนาคมมีนโยบาย ขอความร่วมมือทุกสถานีขนส่งให้มีบริการห้องน้ำฟรี ทำให้ต้องสูญเสียรายได้ที่ถือเป็นรายได้หลักจุนเจือสถานีขนส่งลงไปมาก ซึ่งเดิมจะเก็บครั้งละ 3-5 บาท เมื่อให้ยกเลิกจึงเกิดผลกระทบทำให้สถานีขนส่งหลายแห่งอยู่ในสภาวะขาดทุน จึงมีแนวคิดให้จัดทำห้องน้ำ 5 ดาวที่สามารถเก็บเงินได้เป็นอีกทางเลือกนอกเหนือจากห้องน้ำฟรีเหมือนกับห้องน้ำที่เก็บเงิน 20 บาทในปั๊มน้ำมันปตท.ที่มีความหรูหรามีเก้าอี้ให้นั่งพักผ่อนเหมือนอยู่ในร้านกาแฟ

ผศ.ดร.จารุวิสช์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังเสนอให้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าใช้บริการสถานีจากรถโดยสาร เพราะใช้มาตั้งแต่ปี 33 ยังไม่เคยปรับอีกเลย และเป็นอัตราที่ต่ำมาก โดยรถปรับอากาศมากกว่า 20 ที่นั่ง เก็บคันละ 20 บาท รถปรับอากาศน้อยกว่า 20 ที่นั่ง และรถหมวด 2 เก็บ 10 บาท รถหมวด 3 เก็บ 6 บาท รถหมวด 4 เก็บ 4 บาท และรถขนาดเล็ก 2 บาท และหากเป็นไปได้อยากให้เก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้สถานีขนส่งจากผู้โดยสารเหมือนกับสนามบินด้วย เพราะสนามบินเก็บผู้โดยสารอยู่ที่ 50-700 บาท ขณะที่สถานีขนส่งไม่ได้เก็บเลย ซึ่งหากเก็บได้ ประมาณคนละ 10 บาท ก็จะทำให้คุณภาพการบริการของสถานีขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น และนโยบายไม่ให้เก็บเงินค่าเข้าห้องน้ำก็จะทำได้เหมือนเดิม.