ข่าวคนพิการ ใช้สิทธิประกันสังคมได้ - kachon.com

คนพิการ ใช้สิทธิประกันสังคมได้
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
คนพิการที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม สามารถเลือกใช้สิทธิการรักษาพยาบาลจากสำนักงานประกันสังคม หรือสิทธิบัตรทองได้อย่างใดอย่างหนึ่ง และเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี