ข่าวโอมาน-บาร์เรน ตลาดเป้าหมายใหม่อัญมณีไทย - kachon.com

โอมาน-บาร์เรน ตลาดเป้าหมายใหม่อัญมณีไทย
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที เปิดเผยว่า จีไอทีได้ร่วมกับสมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง เตรียมจัดงานให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เรื่อง “เจาะขุมทรัพย์โอมานและบาห์เรน” ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 ของจีไอที ในวันที่ 28 มี.ค.61 เพื่อเป็นการชี้ช่องทางและโอกาสในการเข้าไปทำตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดโอมานและบาห์เรน ซึ่งถือเป็นตลาดเป้าหมายใหม่ที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญในการบุกเจาะ

 

ทั้งนี้ ตลาดโอมานและบาห์เรน เป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย โดยไทยสามารถใช้โอมานเป็นประตูเจาะเข้าสู่ตลาดตะวันออกกลาง และสามารถใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับได้ เพราะโอมานมีนโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุน ขณะที่ตลาดบาห์เรน ไทยสามารถใช้เป็นประตูการค้าเข้าสู่ตลาดตะวันออกกลางได้เช่นเดียวกัน และยังมีระบบการค้าเสรี ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อไปยังเพื่อนบ้านได้สะดวก จึงเหมาะที่ไทยจะใช้เป็นฐานในการขยายตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ
        
“จีไอที ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับใน 2 ตลาดมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่สนใจจะเจาะตลาด และยังมีผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจมาแล้ว จะมาชี้ช่องทางการเข้าสู่ตลาดแบบเจาะลึกให้ด้วย ซึ่งมั่นใจว่า จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ และเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่จะทำการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไปยังตลาดโอมานและบาห์เรนได้แน่ หากใครสนใจจะเข้าร่วมงาน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02 634 4999 ต่อ 306 อีเมลbd@git.or.th