ข่าวสั่งขึ้ันทะเบียนสนามบินส่วนบุคคล - kachon.com

สั่งขึ้ันทะเบียนสนามบินส่วนบุคคล
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี( ครม.)ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอ และ การออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน พ.ศ....เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะ โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจะกำหนดให้ผู้ที่ขออนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะ(สนามบินเชิงพาณิชย์) และ สนามบินส่วนบุคคล จะต้องมาขอใบอนุญาตจัดตั้งกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย( กทพ.)เท่านั้น 

รมช.คมนาคม กล่าวต่อว่า ปัจจุบันสนามบินสาธารณะยังไม่มีบุคคลใดมาขอรับใบอนุญาตใหม่ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)(ทอท.)จะมาขอใบอนุญาตจัดตั้ง สนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 และสนามบินภูเก็ตแห่งที่ 2 ที่จังหวัดพังงา

นายอาคม กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. ยังมีมติเห็นชอบร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการห้วงอากาศสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง รวมถึงรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามแผนการพัฒนาระบบการบินของโลกตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ปัจจุบันประเทศไทยมีเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ 1 ล้านเที่ยวต่อวันและมีพื้นที่ห้วงอากาศ 50% ส่วนที่เหลืออีก 50% เป็นพื้นที่ความมั่นคง แต่ในปี 2579 ประเทศไทยจะมีเที่ยวบินเชิงพาณิชย์เพิ่มเป็น 3 ล้านเที่ยวบินต่อวันและติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่มีผู้โดยสารทางอากาศสูงสุดในโลก จึงความจำเป็นต้องใช้นโยบายบริหารการจัดห้วงอากาศแบบยืดหยุ่น (FUA) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้านนายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย( กทพ.) กล่าวว่า กฎกระทรวงดังกล่าวจะมีผลบังคับให้ผู้ที่จะมาขอรับใบอนุญาตใหม่จัดตั้งสนามบิน และสนามบินส่วนบุคคลนั้นจะต้องมายื่นในนามนิติบุคคล โดยที่ผ่านมา ใบอนุญาตจะมีแค่สนามบินสาธารณะเท่านั้นและให้ผู้ที่มีใบอนุญาตใช้ไปจนกว่าใบอนุญาตเดิมจะสิ้นสุด หรือถูกเพิกถอน  ส่วนใบอนุญาตสนามบินส่วนบุคคลนั้น ที่ผ่านมาไม่เคยมีระเบียบกำหนดว่าต้องขออนุญาตจัดตั้งสนามบิน เป็นเพียงการขออนุญาตจุดบิน ขึ้น-ลงชั่วคราว มีอายุการขออนุญาตเพียง 2ปี โดยมีเอกชนหลายบริษัทสร้างลานจอดสนามบินส่วนบุคคลไว้บนยอดตึก เป็นลานส่วนบุคคล ซึ่งส่วนมากจะไว้ใช้จอดเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ และเครื่องบินส่วนบุคคลของตนเอง และจากการสำรวจพบว่าทั่วประเทศมีสนามบินส่วนบุคคลกว่า 90-100แห่งที่เอกชนครอบครองบริหารจัดการเอง โดยไม่มีการขึ้นทะเบียนเป็นสนามบินส่วนบุคคล

ดังนั้นหลังกฎกระทรวงประกาศและมีผลบังคับใช้ นิติบุคคลใดที่มีสนามบินส่วนบุคคล หรือ จะสร้างสนามบินส่วนบุคคลใหม่ จะต้องมาขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินส่วนบุคคลจาก กพท. ก่อน หากตรวจพบว่าไม่