ข่าว 'สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์' ตัวเต็งผู้ว่ากทพ. - kachon.com

 'สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์' ตัวเต็งผู้ว่ากทพ.
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) แจ้งว่าตามที่การรับสมัครสรรหาตำแหน่งผู้ว่ากทพ.นั้นมีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติได้รับคัดเลือกให้เข้าแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ในวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่ 1. นายกฤต ธนิศราพงศ์ 2. ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ 3.นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ 4.นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา กทพ. ทั้งนี้หลังจากขั้นตอนการแสดงวิสัยทัศน์เบื้องต้นคณะกรรมการคัดเลือกได้เตรียมเสนอรายชื่อผลการคัดเลือกสรรหาคือ นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา ให้กับคณะกรรมการบริหาร(บอร์ด) กทพ.พิจารณาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งอย่างเป็นทางการใน 1-2 เดือนนับจากนี้

รายงานข่าวแจ้งต่อว่า นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ มีประสบการณ์ทำงานกับองค์กรมามากกว่า 20 ปีนับว่าเป็นหนึ่งในบุคลากรยุคบุกเบิกของกทพ. นอกจากนี้ยังมีความชำนาญด้านงานก่อสร้าง คุมงานและบำรุงรักษาทางด่วน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทางด่วนมาแก้ไขปัญหาจราจรในเมืองหลวง นอกจากนี้ยังได้แต้มต่อเรื่องของความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชน ถือเป็นหนึ่งในบุคลากรที่เจรจาต่อรองกับคู่สัญญาเอกชนรายใหญ่ได้อย่างดีเพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้ อาทิ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีอีเอ็ม ซึ่งในอนาคตยังต้องประสานขอความร่วมมือกับเอกชนหลายด้าน อาทิ การเชื่อมทางด่วนมิสซิ่งลิงก์ช่วงศรีรัช-โทลล์เวย์ และอัตราการคิดค่าบริการทางด่วนในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้สำหรับตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษาที่ว่างลงนั้น กทพ.จะเร่งคัดเลือกสรรหาตำแหน่งดังกล่าวและเสนอให้ที่ประชุมบอร์ดเห็นชอบต่อไป

สำหรับแผนงานที่ผู้ว่าคนใหม่ขับเคลื่อนคือ เรื่องของการพัฒนาโครงการทางด่วนนับแสนล้านบาทเพื่อเพิ่มโครงข่ายการเดินทางและแก้ปัญหาจราจรตามหัวเมือง ตั้งแต่โครงการทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท โครงการทางด่วนสายเหนือขั้นที่ 2 (N2) วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท โครงการทางด่วนกระทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต วงเงิน 1.4 หมื่นล้านบาท โครงการ ทางด่วนฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี วงเงิน 8.05 หมื่นล้านบาท ระยะทาง 104.7 กม. โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา วงเงิน 3.1 หมื่นล้านบาท ระยะทาง 42 กม. ตลอดจนโครงการก่อสร้างทางด่วนแก้ปัญหารถติดตามหัวเมืองใหญ่ อาทิ จ.ขอนแก่นและจ.เชียงใหม่ เป็นต้น

/