ข่าวเปิดวิ่งรถเมล์สาย A5 ดอนเมือง-ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตวันแรกเงียบ - kachon.com

เปิดวิ่งรถเมล์สาย A5 ดอนเมือง-ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตวันแรกเงียบ
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ และรักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า วันที่ 9 ก.ค. ขสมก. ได้เริ่มทดลองเปิดเดินรถโดยสารปรับอากาศ (รถเมล์แอร์) สาย A5 ดอนเมือง-โทลล์เวย์-ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต โดยใช้รถเมล์แอร์ ยูโรทู ยี่ห้อ ฮีโน่ 5 คัน ค่าโดยสาร 30 บาทตลอดสาย ซึ่งผลการวิ่งทดลองวันแรกพบว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เบื้องต้นตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. มีผู้โดยสารใช้บริการรวม 84 คน ในรถจำนวน 5 คัน หรือผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 2-6 คนต่อเที่ยวต่อคัน  รถทั้ง 5 คันให้บริการรวม 35 เที่ยว หรือเฉลี่ย 14 เที่ยวต่อคันต่อวัน ซึ่งจากการสอบถามผู้โดยสารที่ใช้บริการมองว่าสะดวกและเป็นทางเลือกในการเดินทางได้ ตอนนี้ยังมีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการไม่มากนัก เนื่องจากผู้โดยสารยังไม่รับรู้  หลังจากนี้ต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ เช่น ให้เจ้าทางสนามบินดอนเมืองและห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตช่วยประชาสัมพันธ์ประกาศตามเสียงตามสายให้ และติดตั้งโปรเตอร์สาย A5 เพิ่มในจุดที่รถเมล์จอดให้บริการที่สนามบินดอนเมือง เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน หันมาใช้บริการมากขึ้น หลังจากนี้จะประเมินผลประมาณ 2-3 เดือน เรื่องความพึงพอใจ และความนิยมในการใช้บริการ ของผู้โดยสาร เพื่อนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสารต่อไป

นายประยูร กล่าวต่อว่า การเปิดทดลองครั้งนี้เนื่องจากบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด(มหาชน) (ทอท.) มองว่ารถเมล์ ขสมก. ที่ให้บริการที่สนามบินดอนเมืองในปัจจุบันมีเส้นทางที่วิ่งจากสนามบินดอนเมืองเข้าเมืองทั้งหมด ยังไม่มีการเปิดเส้นทางวิ่งจากสนามบินดอนเมืองออกนอกเมือง ดังนั้นหากเปิดเดินรถเส้นทางดังกล่าวได้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการระหว่างสนามบินดอนเมืองไปยังรังสิต และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการเปิดเส้นทางรถเมล์เชื่อมต่อกับสนามบิน เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางให้ประชาชน สำหรับความถี่ในการเดินรถ 10-15 นาที หรือแล้วแต่จำนวนผู้โดยสาร ซึ่งเที่ยวแรกรถจะออกจากสนามบินดอนเมือง และออกจากหน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต เวลา 07.00 น. เท่ากัน ส่วนเที่ยวสุดท้ายรถจะออกจากสนามบินดอนเมือง เวลา 23.00 น. และออกจากหน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต เวลา 22.00 น.นายประยูร กล่าวอีกว่า สำหรับแนวเส้นทางขาไป เริ่มต้นจากสนามบินดอนเมือง รถจะจอดที่ประตู 6 อาคารผู้โดยสาร 1 ระหว่างประเทศ และ ประตู 12 อาคารผู้โดยสาร 2 ภายในประเทศ จากนั้นจะวิ่งขึ้นโทลล์เวย์หน้าเจ๊เล้ง เพื่อไปลงตรงโทลล์เวย์ที่ด่านรังสิต แล้วรถมาจอดที่ป้ายรถเมล์หน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต มีระยะทาง 15 กม. ส่วนขากลับจากหน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ขึ้นโทลล์เวย์ตรงด่านรังสิต มาลงทางด่านอนุสรณ์สถาน แล้ววิ่งเข้าสนามบินดอนเมือง ระยะทาง 11 กม. โดยขากลับไม่ใช้ระยะทางจำนวนมาก เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาในการไปกลับรถ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบัน ขสมก. เปิดให้บริการรถเมล์วิ่งเชื่อมสนามบินดอนเมืองทั้งหมด 4 สาย ได้แก่ สาย A1 ดอนเมือง-โทลล์เวย์-บีทีเอสจตุจักร-หมอชิตใหม่ มีรถ 16 คัน ค่าโดยสาร 30 บาทตลอดสาย, สาย A2 ดอนเมือง-โทลล์เวย์-บีทีเอสจตุจักร-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มีรถ 8 คัน ค่าโดยสาร 30 บาทตลอดสาย,สาย A3 ดอนเมือง-โทลล์เวย์-ดินแดง-ประตูน้ำ-สวนลุม มีรถ 6 คัน ค่าโดยสาร 50 บาทตลอดสาย และ สาย A4 ดอนเมือง-โทลล์เวย์-อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย-ถนนข้าวสาร-สนามหลวง มีรถ 6 คัน ค่าโดยสาร 50 บาทตลอดสาย ขณะเดียวกันมีรถเมล์วิ่งเชื่อมสนามบินสุวรรณภูมิด้วย 1 สาย คือ สาย S1 สนามบินสุวรรณภูมิ-มอเตอร์เวย์-ยมราช-ถนนข้าวสาร-สนามหลวง มีรถ 8 คัน ค่าโดยสาร 60 บาทตลอดสาย