ข่าวเร่งเจรจาธนารักษ์โอน 4 สนามบิน - kachon.com

เร่งเจรจาธนารักษ์โอน 4 สนามบิน
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมเพิ่มศักยภาพโครงข่ายท่าอากาศยานว่า ได้สั่งการให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เร่งหารือกับกรมธนารักษ์ เพื่อเจรจาในการจัดทำสัญญาเช่าพัฒนา 4 ท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานอุดรธานี สกลนคร ตาก และชุมพร หลังการรับโอนจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เพราะปัจจุบัน ทย.เป็นผู้เช่าพื้นที่จากกรมธนารักษ์ เมื่อ ทอท.จะเข้ามารับบริหาร ก็ต้องเจรจากับกรมธนารักษ์เพื่อขอทำสัญญาเข้าพัฒนาพื้นที่ รูปแบบตอนนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะเช่า

นายไพรินทร์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังมอบให้ ทอท. กลับไปเพิ่มเติมข้อมูลการศึกษาในประเด็นการประเมินปริมาณผู้โดยสาร และงบลงทุนที่จะเกิดขึ้น โดยให้กลับมารายงานที่ประชุมอีกครั้งภายในเดือน ส.ค.61 อย่างไรก็ตามเมื่อกระทรวงคมนาคมพิจารณาแผน และเห็นชอบในหลักการแล้ว จะเสนอขอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโอนย้าย 4 ท่าอากาศยานของ ทย.ให้ ทอท.เป็นผู้รับบริหาร ซึ่งคาดว่าภายหลัง 1 ปีหลังจากนี้ จะสามารถดำเนินขั้นตอนโอนย้ายต่างๆ พร้อมมอบให้ ทอท.เข้าพื้นที่เพื่อบริหารท่าอากาศยานได้

นายไพรินทร์ กล่าวด้วยว่า สำหรับแผนเบื้องต้นพบว่า ทอท.จะพัฒนาท่าอากาศยานอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการบิน(ฮับ) การบินในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่ท่าอากาศยานสกลนคร จะเป็นเสมือนเกตเวย์ที่ใช้เชื่อมโยงจากฮับเพื่อกระจายผู้โดยสารไปยังเมืองรอง ส่วนท่าอากาศยานชุมพร จะเป็นฮับภาคตะวันตก รองรับการเติบโตการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก หรือ ไทยแลนด์ริเวียร่า และและท่าอากาศยานตากจะใช้เพื่อขนส่งสินค้าในภูมิภาค