ข่าวก.อุตฯอายัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ - kachon.com

ก.อุตฯอายัดขยะอิเล็กทรอนิกส์
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทดับบลิว เอ็ม ดี ไทย รีไซคลิ้ง จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการรีไซเคิลชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาสติก เพื่อจำหน่าย (โรงงาน 105,106) ซึ่งภายในโรงงานดังกล่าว ได้มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ ปริมาณ 7,000 ตัน ที่กระทรวงอุตสาหกรรมต้องยึดอายัดไว้ หลังจากที่มีการตรวจสอบพบว่าโรงงานดังกล่าวมีวัตถุอันตรายในครอบครอง เนื่องจากได้รับขยะอิเล็กทรอนิกส์มาจาก  3  โรงงานที่ได้รับสิทธิ์นำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามอนุสัญญาบาเซล คือ บริษัทเจ.พี.เอส เมทัลกรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทโอ.จี.ไอ จำกัด และบริษัทไวโรกรีน (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ ของกลางทั้งหมดที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ยึดอายัดไว้ ต้องห้ามเคลื่อนย้าย/จำหน่าย หรือจ่ายแจก จนกว่าคดีจะสิ้นสุด หากพบว่ามีการเคลื่อนย้ายขยะอิเล็กทรอนิกส์จะถือว่าผิดประมวลกฎหมายอาญา และโรงงานต้องดูแลของกลางทั้งหมด ทั้งในอาคารและที่กองอยู่นอกอาคาร โดยเฉพาะที่กองนอกอาคารให้หาผ้าใบคลุม ไม่ให้มีการปนเปื้อน และห้ามเคลื่อนย้ายออกนอกบริเวณโรงงานด้วย