ข่าวสบพ.ผ่านฉลุยมาตรฐานไอเคโอ - kachon.com

สบพ.ผ่านฉลุยมาตรฐานไอเคโอ
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
พลเรือตรีปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เปิดเผยว่า เมื่อปลายเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา คณะผู้ตรวจประเมินจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) ได้เดินทางมาติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของ สบพ. ทั้งที่กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะที่เป็นสมาชิกประเภท Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS โดยตรวจประเมิน 10 เรื่อง ได้แก่ 1. การรับรองสถาบันฝึกอบรม, 2. คู่มือฝึกอบรมและกระบวนการ, 3. หลักสูตรฝึกอบรมและการจัดการฝึกอบรม, 4. การประเมินความจำเป็นในการฝึกอบรม5. สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม, 6. บุคลากร, 7. ระบบบันทึกข้อมูล, 8. ระบบคุณภาพ, 9. ระบบการจัดการฝึกอบรม และ10. การจัดการความปลอดภัย

พลเรือตรีปิยะ กล่าวต่อว่า ผลการตรวจประเมินครั้งนี้ ผู้ตรวจประเมินแจ้งว่า สบพ. ผ่านการตรวจประเมินคุณสมบัติ และประสบความสำเร็จ มีผลการดำเนินงานผ่านการตรวจประเมินเป็นที่เรียบร้อย โดยไอเคโอจะแจ้งผลการตรวจประเมินอย่างเป็นทางการกลับมาอีกครั้ง เป็นผลให้ สบพ.สามารถรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกประเภท Full Member โครงการ TRAINAIR PLUS จาก ICAO ได้เป็นวาระที่ 3 ในโอกาสนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานในฐานะ Full Member ของไอเคโอขึ้นเป็นระดับ Regional Training Centre of Excellence (RTCE) ด้วย

พลเรือตรีปิยะ กล่าวอีกว่า ถือเป็นเรื่องน่ายินดี และนำความภาคภูมิใจมาให้ประเทศไทย ในฐานะที่เป็นสถาบันหลักในการผลิต และพัฒนาบุคลากรการบินของประเทศที่มีมาตรฐานสากล สามารถผลิตบุคลากรการบินที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเข้าไปปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่นด้านการบินให้กับไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรด้านการบินในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก