ข่าวนบข.ผ่านมาตรการช่วยชาวนาปลูกข้าวรอบใหม่ - kachon.com

นบข.ผ่านมาตรการช่วยชาวนาปลูกข้าวรอบใหม่
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือชาวนา ปีการผลิต 61/62 ด้านการตลาดรวม 3 โครงการ คือ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ ,โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกทั้งนี้ทั้ง 3 โครงการมีเป้าหมายดึงปริมาณผลผลิตข้าวออกจากระบบประมาณ 9.5 ล้านตัน เพื่อรักษาระดับราคาให้มีความเหมาะสม ซึ่งขั้นตอนจากนี้ จะเสนอมาตรการดังกล่าวให้ที่ประชุมครม.เห็นชอบต่อไป โดยในการดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ชาวนาจะได้รับรายได้รวมกันทั้ง วงเงินสินเชื่อ ค่าฝากเก็บ และค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ แบ่งเป็น ข้าวหอมมะลิ ชาวนาจะได้รับเงินรวม ตันละ 17,050 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 15,450 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 12,000 บาท และข้าวหอมปทุมธานี 1 ตันละ 12,900 บาท