ข่าวครม.ไฟเขียวเงินช่วยไร่อ้อย 3.4 แสนราย - kachon.com

ครม.ไฟเขียวเงินช่วยไร่อ้อย 3.4 แสนราย
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ทั้งค่าปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืช โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินช่วยเหลือตันละ 50 บาท ให้กับชาวไร่อ้อยที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจำนวน 340,000 ราย โดยช่วยเหลือไม่เกินรายละ 5,000 ตัน ซึ่งจะใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปี 62 จำนวน 6,500 ล้านบาท เริ่มต้นโครงการตั้งแต่เดือนพ.ย. 61 – เม.ย.62

ทั้งนี้นอกจากเงินช่วยเหลือจากรัฐ ตันละ 50 บาทแล้ว ยังมีเงินช่วยเหลือผ่านกลไกของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งมีวิธีการ คือ โรงงานน้ำตาลจะสำรองจ่ายเพิ่มเติมอีกตันละ 70 บาท ในราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 61/62 ให้กับชาวไร่อ้อย คิดเป็นวงเงิน 9,100 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมเงินทั้ง 2 ก้อนแล้ว จะทำให้ชาวไร่อ้อยได้เงินเพิ่มขึ้นอีกตันละ 120 บาท สำหรับการช่วยเหลือครั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่า ได้มีการหารือกับทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ไปแล้วซึ่งการสนับสนุนเงินงบประมาณจากรัฐลงไปช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อพันธกรณีภายใต้องการการค้าโลก หรือดับเบิ้ลยูทีโอ