ข่าวต่างชาติแห่ซื้อตราสารหนี้ไทย - kachon.com

ต่างชาติแห่ซื้อตราสารหนี้ไทย
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ไทยบีเอ็มเอ) เปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือน ปี 61 ที่ผ่านมา กระแสเงินลงทุนต่างประเทศยังขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในตราสารหนี้ไทยมีมูลค่าซื้อสุทธิ 100,944 ล้านบาท แบ่งเป็น การซื้อสุทธิในตราสารหนี้ภาครัฐระยะยาว 171,971 ล้านบาท และขายสุทธิหรือครบอายุในตราสารหนี้ระยะสั้น 71,025 ล้านบาท ส่งผลให้สิ้นเดือน ก.ย.61 นักลงทุนต่างชาติมีมูลค่าการลงทุนสะสมในตราสารหนี้ไทยทั้งสิ้น 940,00 ล้านบาท คิดเป็น 7.53% ของมูลค่ารวมตลาดตราสารหนี้ไทย ถือเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ตลาดตราสารหนี้ไทย ในรอบ 7 ปี นับตั้งแต่ปี 54

“ยอมรับว่านักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจตลาดตราสารหนี้ไทย สะท้อนได้จากตัวเลขดัชนีหุ้นไทยที่ปรับลดลง แต่ตลาดตราสารหนี้ไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันพบว่าเป็นลักษณะการเข้ามาซื้อตลาดตราสารหนี้ไทย แบบระยะยาวมากขึ้น ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ซึ่งตัวเลขยังเป็นบวกเกือบทุกเดือน ตั้งแต่เดือน ส.ค.61 ที่เริ่มเกิดวิกฤติค่าเงินตุรกี เนื่องจากนักลงทุนเชื่อว่าประเทศไทย มีพื้นฐานเศรษฐกิจที่ดีทำให้เป็นแหล่งลงทุนของต่างชาติ”