ข่าวผุดแผนแม่บท'ขนส่งทางอากาศ'ฉบับแรก - kachon.com

ผุดแผนแม่บท'ขนส่งทางอากาศ'ฉบับแรก
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s


เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม กล่าวตอนหนึ่งในงานสัมมนานำเสนอ และรับฟังความคิดผลการศึกษา “การจัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย”ครั้งที่ 2 ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ ทั้งรัฐบาล เอกชน และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมกว่า 200 คนว่า นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศ แต่ไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมาจะไม่ได้มีการพัฒนาเรื่องเหล่านี้ ซึ่งกระทรวงคมนาคมพยายามผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ทำเป็นเรื่องๆ ไป เช่น การพัฒนาท่าอากาศยาน เป็นต้น

นายอาคม กล่าวต่อว่า การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศของไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ถือเป็นอุตสาหกรรมดาวรุ่ง ทางกระทรวงคมนาคมจึงมอบให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการขนส่งทางอากาศทั้งหมด ระยะ 15 ปี (ปี 62-76) เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบิน(ฮับ)ระดับโลก ทั้งด้านการเดินทาง ศูนย์ซ่อมและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และการพัฒนาบุคคลกรด้านการบิน คาดว่าจะเสนอแผนให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาอนุมัติได้ประมาณปลายปี 61

ด้านนายศรัญ บุญญะศิริ ผู้จัดการโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทฯ กล่าวว่า แผนแม่บทฉบับนี้แบ่งการพัฒนาเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ปี 62-71 ผลักดันให้ไทยเป็นฮับจุดเชื่อมโยงการบินภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งผู้โดยสารและสินค้า โดยตั้งเป้าผลักดันให้มูลค่าธุรกิจการบิน ทั้งทางตรงและอ้อมเติบโตปีละไม่น้อยกว่า 1.5% ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) ปริมาณผู้โดยสารรวมอยู่ที่ 288 ล้านคนต่อปี ขณะที่ปริมาณสินค้าอยู่ที่ 1.8 ล้านตันต่อปี

นายศรัญ กล่าวต่อว่า ส่วนระยะที่ 2 ปี 72-76 จะผลักดันให้ไทยเป็นฮับศูนย์ซ่อม และผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน โดยจะจัดตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยานเพิ่มเติมในภูมิภาค เช่น เชียงราย ตรัง สกลนคร และนครราชสีมา เพื่อซ่อมอากาศยานลำตัวแคบ เนื่องจากศูนย์ซ่อมที่สนามบินอู่ตะเภา ซ่อมเครื่องบินลำตัวกว้างเพียงอย่างเดียว โดยตั้งเป้าผลักดันให้มูลค่าธุรกิจการบินทั้งทางตรง และอ้อมเติบโตปีละไม่น้อยกว่า 1.5% ของจีดีพี ผู้โดยสารรวมเพิ่มขึ้นเป็น 422 ล้านคนต่อปี สินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านตันต่อปี  คาดว่าไทยจะมีรายได้รวมจากการเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ราว 20,000 ล้านบาทต่อปี

นายศรัญ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามแผนแม่บทฉบับนี้มีโครงการลงทุน 87 โครงการ ใช้เม็ดเงินลงทุนในการพัฒนากว่า 2.2 แสนล้านบาท เช่น โครงการจัดตั้งท่าอากาศยานสำหรับรองรับการบินเชิงธุรกิจ (Private aircraft)  วงเงิน 9,400 ล้านบาท ของกรมท่าอากาศยาน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการปี 64-67 โดยจะเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการ ,โครงการพัฒนาระบบการให้บริการจราจรทางอากาศ ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด วงเงิน 4,000 ล้านบาท ดำเนินการปี 62-63 เป็นต้น