ข่าว'ดิจิทัลเวนเจอร์'สร้างเว็บเช็ควุฒิการศึกษาปลอม - kachon.com

'ดิจิทัลเวนเจอร์'สร้างเว็บเช็ควุฒิการศึกษาปลอม
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายอรพงศ์ เทียนเงิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ผู้พัฒนาเทคโนโลยีในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า บริษัทฯได้จับมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน 7 แห่ง รวมถึงองค์กรภาคธุรกิจ 6 แห่ง ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องการปลอมแปลงวุฒิการศึกษาที่เกิดขึ้นมานานในสังคมไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผ่านการจัดตั้งเว็บไซต์ตรวจสอบชื่อ B.VER(บีเวอร์) พัฒนาจากการใช้เทคโนโลยีบลอคเชนและบิ๊กดาต้า โดยบริษัทเอกชนหรือนายจ้างที่รับสมัครงานสามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษาได้ว่า มีการเปลี่ยนแปลง ปลอมแปลงหรือไม่ เพื่อให้รับบุคลากรที่มีคุณภาพและมีทักษะตามต้องการ

นอกจากนี้นิสิตที่จบใหม่ หรือผู้ที่ทำงานแล้ว แต่นายจ้างเรียกขอดูใบวุฒิการศึกษา หรือไปสมัครงานใหม่ แต่วุฒิการศึกษาสูญหาย สามารถขอได้จากเว็บไซต์นี้ได้เช่นเดียวกัน โดยสามารถตรวจสอบเอกสารได้ตั้งแต่ ม.ค.62 ซึ่งในระหว่างนี้ทางมหาวิทยาลัยต่างๆ จะทยอยอัพโหลดวุฒิการศึกษาของปีการศึกษา 60 ลงในระบบ

สำหรับ 7 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะที่ 6 องค์กรภาคธุรกิจ ได้แก่ บมจ.ไทยออยล์ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ และบมจ.ไออาร์พีซี ซึ่งต่อไปก็จะขยายไปยังมหาวิทยาลัยและองค์กรธุรกิจเอกชนเพิ่ม แต่ยังไม่สามารถทำร่วมกับองค์กรภาครัฐได้เพราะติดขัดเรื่องกฎระเบียบที่มีจำนวนมาก