ข่าวเติมด่วนน้ำมันขึ้น 30 สตางค์ - kachon.com

เติมด่วนน้ำมันขึ้น 30 สตางค์
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
รายงานข่าวจากผู้ค้าน้ำมันปตท. และบางจากคอร์ปออรชั่น ได้ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร มีผลวันที่ 4 ธ.ค. 2561 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน 35.36, แก๊สโซฮอล์ 95 = 27.95, อี 20 = 24.94, แก๊สโซฮอล์ 91 = 27.68, อี 85 = 20.34, ดีเซล = 27.59, ดีเซลพรีเมี่ยม = 31.19 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร