ข่าว'ชาติชาย'คว้ารางวัลนักการเงินแห่งปี 61 - kachon.com

'ชาติชาย'คว้ารางวัลนักการเงินแห่งปี 61
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s

รายงานข่าวจากวารสารการเงินธนาคารแจ้งว่า  คณะกรรมการตัดสินรางวัลเกียรติยศมีมติให้ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ครองตำแหน่งนักการเงินแห่งปี 2561 ซึ่งเป็นการครองรางวัลฯ ครั้งที่ 2 หลังจากที่คว้าตำแหน่งนักการเงินแห่งปี 2559 มาแล้วด้วยผลงานโดดเด่นผ่านคุณสมบัติการเป็นนักการเงินแห่งปีตามหลักเกณฑ์ ทั้ง4 ด้าน เป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทันสมัย สร้างสรรค์นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และบริการที่วางเป้าหมายให้ธนาคารออมสินเป็นมากกว่าธนาคาร 

นอกจากนี้ทำหน้าที่สถาบันการเงินเพื่อการออมของประเทศ พร้อมกับการเป็นเสาหลักสำคัญของรัฐบาลในการผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  และสร้างสรรค์พัฒนาสังคมในทุกด้าน เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับคนไทยในทุกกลุ่ม สะท้อนความเป็นผู้นำองค์กรได้อย่างชัดเจน    

 " นายชาติชาย เป็นผู้บริหารที่มีผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง    หลังจากที่เข้ามาบริหารงานธนาคารออมสิน  เมื่อปี 2558  โดยใช้เวลา 2 ปี พลิกโฉมธนาคารออมสินให้มีความทันสมัยโดดเด่นเป็นออมสินยุคใหม่ หรือ  GSB  New Era  โดยใช้ยุทธศาสตร์ให้ความสำคัญกับลูกค้า หรือ Customer Centric เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า  และสร้างความเติบโตให้กับธนาคารอย่างยั่งยืน "