เศรษฐกิจ - kachon.com

เศรษฐกิจ

ลูกจ้างสูงวัยเฮ! รัฐแก้กฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ กำหนดให้การเกษียณอายุ เมื่อครบ 60 ปีคือการ เลิกจ้าง และนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่เลิกจ้าง

Read more

เศรษฐกิจ

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติเห็นชอบการจัดสรรงบกลาง จำนวน 125 ล้านบาท

Read more

เศรษฐกิจ

นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดเผยนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอว่าสถาบันฯจะผลักดันและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นให้ครบวงจร

Read more

เศรษฐกิจ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ตั้งเป้ารายได้จากการท่องเที่ยวปี 2560 เพิ่มขึ้น 10% หรือรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 2.77 ล้านล้านบาท

Read more

เศรษฐกิจ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้เปิดตลาดเสรีนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) คราวละ 3 ปี (ปี 2560-2562) ไม่จำกัดปริมาณ อัตราภาษีนำเข้า 0

Read more

เศรษฐกิจ

แบงก์ชาติเตรียมพร้อมดูแลเงินเฟ้อปี 60 ให้กลับเข้าสู่เป้าหมาย 1–4% เชื่อเอื้อต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจ โดยหากทำไม่ได้หลุดเป้า กนง.จะต้องชี้แจงต่อสาธารณชน ด้านพาณิชย์เผยเงินเฟ้อปีลิงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นแค่ 0.19%

Read more

เศรษฐกิจ

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ตัดสินใจที่จะยกเลิกมาตรการลดภาษีฟุ่มเฟือยในกลุ่มคอสเมติกส์ เช่น น้ำหอม แป้งทาหน้า และลิปสติก เป็นต้น ลดลงเหลือ 0%

Read more

เศรษฐกิจ

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.....

Read more

เศรษฐกิจ

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาฯ กับกลุ่มซุปเปอร์ ดรอบ (SuperDrob)

Read more