ข่าวจับตาภาวะสังคมไทยไตรมาสแรกว่างงาน-หนี้สิน - kachon.com

จับตาภาวะสังคมไทยไตรมาสแรกว่างงาน-หนี้สิน
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
รายงานข่าวจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แจ้งว่า ในช่วงเช้าวันนี้ (6 มิ.ย.) สศช. จะแถลงข่าวรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสแรก ปี 2562 โดยมีเรื่องที่น่าสนใจที่ต้องติดตามคือ สถานการณ์การว่างงานของประเทศ เช่นเดียวกับภาวะหนี้สิน และยังมีรายงานพิเศษที่น่าสนใจเรื่อง “E-Sports สถานการณ์ ผลกระทบและแนวทางการดูแล” โดยมีทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสศช. และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้แถลงข่าว