ข่าวปักธง'นครชัยศรี'สร้างสนามบินส่วนบุคคล - kachon.com

ปักธง'นครชัยศรี'สร้างสนามบินส่วนบุคคล
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน(ทย.) แจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างท่าอากาศยานส่วนบุคคลของ ทย. ว่า ขณะนี้บริษัท อินทิเกรเทค เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ และบริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาท่าอากาศยานสำหรับรองรับการบินด้านธุรกิจ 1 แห่ง ได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 ให้กรรมการพิจารณาตรวจรับแล้ว ทั้งนี้ผลการศึกษาทั้งหมดจะแล้วเสร็จเดือน ธ.ค.62 จากนั้นจะเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อกระทรวงคมนาคม ก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาต่อไป

รายงานข่าวจาก ทย. แจ้งต่อว่า คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างท่าอากาศยานส่วนบุคคล ได้ประมาณปี 63 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 4 ปี แล้วเสร็จปลายปี 66 และเปิดให้บริการได้ในต้นปี 67 เบื้องต้นรูปแบบการลงทุนน่าจะเป็นแบบให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือพีพีพี มูลค่าการลงทุนคาดว่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ส่วนพื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานส่วนบุคคลนั้น จะมีเนื้อที่ประมาณ 3,120 ไร่ เป็นพื้นที่ใน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 50-60 กิโลเมตร (กม.)

รายงานข่าวจาก ทย. แจ้งอีกว่า ปัจจุบันปริมาณการจราจรทางอากาศที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ค่อนข้างหนาแน่น และไม่สามารถรองรับเครื่องบินส่วนบุคคลได้เพิ่มเติม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องก่อสร้างท่าอากาศยานส่วนบุคคลแห่งใหม่ขึ้น และควรอยู่ในพื้นที่ที่มีระบบเชื่อมต่อการเดินทางมายังกรุงเทพฯ ที่สะดวกด้วย อย่างไรก็ตามสนามบินดังกล่าวจะเป็นสนามบินส่วนบุคคลแห่งแรกของ ทย. ซึ่งจะรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้อย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาติดต่อธุรกิจในไทย รวมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวฐานะดี และมีชื่อเสียงจากทั่วโลก ที่นิยมโดยสารเครื่องบินส่วนตัวมาท่องเที่ยวในไทย.