ข่าวสรรพากรโชว์ผลจัดเก็บเก็บภาษีทะลุเป้า - kachon.com

สรรพากรโชว์ผลจัดเก็บเก็บภาษีทะลุเป้า
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 62 (ต.ค.61-ธ.ค.61)ว่า   อยู่ที่  412,391 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 41,709 ล้านบาท หรือ 11.3%  และสูงกว่าประมาณการจัดเก็บภาษีสรรพากรตามเอกสารงบประมาณ 28,006 ล้านบาท หรือ 7.3%  เนื่องจากการขยายตัวของการนำเข้าและราคาน้ำมันเฉลี่ยสูงขึ้น ส่งผลดีต่อการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้า

นอกจากนี้เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวดีตามแนวโน้มโครงการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ยอดขายอสังหาริมทรัพย์และการโอนจำหน่ายรถยนต์ที่ขยายตัวดี  รวมถึงการ เงินเดือนภาคเอกชนและจำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม   ได้นำเทคโนโลยี Data Analytics  มาช่วยวิเคราะห์ เพื่อหาผู้ประกอบการรายใหม่ที่อยู่นอกระบบ บูรณาการ ทั้งข้อมูลภายในและภายนอกเชื่อมโยงไปยังรายได้ที่แท้จริง  ปรับปรุงระบบการคัดเลือกผู้เสียภาษีเพื่อกำกับและตรวจสอบ (Risk Base Audit System: RBA) ให้ระบบมีความสมบูรณ์ พร้อมปรับปรุงระบบ Criteria เพื่อคัดกรองผู้ประกอบการที่มีความผิดปกติให้หน่วยปฏิบัติตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสียภาษีอากร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดหนี้ภาษีอากร   คาดว่าปีงบประมาณ 62 กรมฯ จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย  2 ล้านล้านบาท  โดยจะเร่งนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน เพื่อขยายฐานภาษีและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี ช่วยให้การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น