ข่าวเปิดใช้ทางเลี่ยงเมืองแกลงเวิร์ก แก้รถติด-หนุนอีอีซี - kachon.com

เปิดใช้ทางเลี่ยงเมืองแกลงเวิร์ก แก้รถติด-หนุนอีอีซี
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล. ได้ก่อสร้างทางสายเลี่ยงเมืองแกลง เป็นการก่อสร้างทางใหม่ระหว่าง กม.1+667-กม.13+200 อยู่ในพื้นที่ ต.วังหว้า ต.ทางเกวียน ต.บ้านนา อ.แกลง โดยทางหลวงสายนี้มีระยะทางตลอดสายรวม 11.53 กม. ลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้น 1 ขนาด 2 ช่องจราจร และ 4 ช่องจราจร ไป-กลับ ปัจจุบันโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานไปแล้วตั้งแต่ ธ.ค. 61 ที่ผ่านมา ทำให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร และการขนส่ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจของภาคตะวันออก (อีอีซี) ตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นเขตศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรมในอนาคต ส่งเสริมการค้า และการลงทุน สู่ระดับเอเชียต่อไปอีกด้วยนายอานนท์ กล่าวต่อว่า การสร้างทางเลี่ยงเมืองแกลงนั้น เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 3 หรือถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นทางหลวงสายหลักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่เชื่อมต่อระหว่าง จ.ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด มีการตัดผ่านย่านชุมชนหลายแห่ง ประกอบกับทางหลวงเส้นดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ จำนวนมาก และเป็นอีกหนึ่งเส้นทางในการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้มีปริมาณรถยนต์สัญจรผ่านเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณช่วงที่ผ่าน อ.แกลง จ.ระยอง ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา ทล. ได้มีการขยายเป็น 4 ช่องจราจร แล้วก็ตาม ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล ทั้งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาจราจรแก่ผู้ใช้เส้นทางจึงสร้างทางเลี่ยงเมืองแกลงขึ้นมา