ข่าว'ไพรินทร์' ยันไม่เล่นการเมืองในรัฐบาลใหม่แล้ว - kachon.com

'ไพรินทร์' ยันไม่เล่นการเมืองในรัฐบาลใหม่แล้ว
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประชุมลับพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการไต่สวนตรวจสอบ ม.ร.ว.ปนัดดา ดิศกุล อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการศึกษาธิการ โดยมีมติเห็นว่าการถือครองหุ้นสัมปทานของรัฐของทั้ง 4 รัฐมนตรีเข้าข่ายกระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา186 ประกอบมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (2) มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ทำให้ขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่ง เห็นควรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 นั้น นายไพรินทร์ กล่าวว่า ตนเคยชี้แจงต่อ กกต.ไปแล้วตั้งแต่เริ่มมีการตรวจสอบว่า ก่อนเข้ารับตำแหน่งได้โอนหุ้นทั้งหมดของตนเองเข้าสู่กองทุนส่วนบุคคล (private fund) และไม่ได้มีส่วนยุ่งเกี่ยวในการบริหารจัดการใดๆ อีก ซึ่งมั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดว่าหุ้นที่ถือไว้ก่อนเข้ารับตำแหน่งเมื่อมีการโอนออกไปหมดแล้วก็ไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่ผิดเงื่อนไข

ส่วนจะผิดกติกาหรือไม่ คงต้องรอมติของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะชี้ขาดอย่างไรต่อข้อถามว่ามติ กกต.ดังกล่าวจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหรือไม่ นายไพรินทร์ กล่าวว่า ไม่มีผลกระทบ เพราะใกล้จะเลือกตั้งแล้ว และยืนยันว่าจะไม่เล่นการเมืองในรัฐบาลชุดใหม่อีกแล้ว อย่างไรก็ตามการพิจารณาของ กกต.นั้นขอให้เป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งเวลานี้ก็ยังไม่มีการชี้ชัดว่าตนได้กระทำผิดแล้ว