ข่าวขสมก. ชูมาตรการ 3 ระยะ ช่วยลดฝุ่นพิษ - kachon.com

ขสมก. ชูมาตรการ 3 ระยะ ช่วยลดฝุ่นพิษ
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ และรักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สูงเกินค่ามาตรฐาน ขสมก.จึงได้กำหนดมาตรการ เพื่อลดปริมาณการปล่อยฝุ่นจากรถโดยสาร (รถเมล์) แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1.ระยะเร่งด่วนต้องตรวจวัดควันดำรถเมล์ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน โดยห้ามไม่ให้รถที่มีค่าควันดำเกิน 30% ออกวิ่งโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะส่งเข้าซ่อมบำรุงโดยทันที


 
นายประยูร กล่าวต่อว่า รวมทั้งขอความร่วมมือให้บริษัทเหมาซ่อมบำรุงรถเมล์ดำเนินการตามแผนเซ็ตซีโร่ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง และไส้กรองน้ำมันดีเซล ล้างทำความสะอาดท่อพักไอเสียของรถเมล์ทุกคัน ก่อนรอบปกติ เพื่อลดการปล่อยฝุ่นละอองจากท่อไอเสีย ทั้งนี้เปลี่ยนมาใช้น้ำมันดีเซลบี 20ในรถเมล์ธรรมดา (รถเมล์ร้อน) และรถเมล์ปรับอากาศ (รถเมล์แอร์) เครื่องยนต์ดีเซล 2,075 คัน เมื่อ 1 ก.พ.62 ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 15% ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 33% ไฮโดรคาร์บอน 21% และลดฝุ่นละอองได้ 3.7% เมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันดีเซลเดิม รวมทั้งเร่งรัดรับมอบรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) ล็อตที่เหลือ 189 คัน  แบ่งเป็น งวดที่ 1 รับมอบรถ 40 คัน วันที่ 20 ก.พ.62 งวดที่ 2 รับมอบ 60 คัน 28 ก.พ.62 และ งวดที่ 3 รับมอบรถ 89 คัน 14 มี.ค.62 

นายประยูร กล่าวอีกว่า 2.ระยะกลาง ได้แก่ รณรงค์ให้ประชาชนใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ แทนรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อแก้ปัญหาการจราจร ลดการปล่อยมลพิษ และฝุ่นละอองจากท่อไอเสีย รณรงค์ให้พนักงานใช้บริการรถรับ-ส่งพนักงาน หรือใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางมาทำงาน และ 3.ระยะยาว เร่งจัดหารถเมล์ใช้พลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาให้บริการประชาชน 2,188 คัน ลดปริมาณการปล่อยฝุ่นจากรถเมล์ยั่งยืนอย่างยั่งยืน อาทิ เช่ารถโดยสารเอ็นจีวี 300 คัน , เช่ารถเมล์ระบบดีเซลและไฟฟ้า (ไฮบริด) 400 คัน, จัดซื้อรถเมล์ไฟฟ้า (อีวี) 35 คัน และจัดซื้อรถเมล์ไฮบริด 1,453 คัน