ข่าวดึง4แบรนด์ช่วยการตลาดเอสเอ็มอี - kachon.com

ดึง4แบรนด์ช่วยการตลาดเอสเอ็มอี
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า  ได้เชิญผู้แทนจาก 4 ธุรกิจชั้นนำของไทย คือไปรณีย์ไทย, เดอะมอลล์ กรุ๊ป, ลาซาด้า และแบรนด์ โซอี้ สคาร์ฟ   มาให้ความรู้การทำตลาดเชิงสร้างสรรค์แก่ธุรกิจเอสเอ็มอีแบบตลาด 4.0   เพื่อพลิกโฉมให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ และสร้างกำไรสูงสุด ในภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 
“ปัจจุบัน ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากในการดำเนินธุรกิจ  โดยความคิดสร้างสรรค์ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อทำการตลาด หรือสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด  ซึ่งหากมีกลยุทธ์ที่หลากหลายจะเป็นวิธีที่ช่วยให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าได้เหนือคู่แข่ง ดังนั้น การตลาดเชิงสร้างสรรค์ จึงเป็นกลยุทธ์หลักในการประกอบธุรกิจในโลกปัจจุบันและอนาคต”
  
นางลลิดา กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องเร่งปรับตัวให้พร้อมรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกมิติ ซึ่งกรมฯก็จะมีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจบริการมืออาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำแนวคิดเชิงสร้างสรรค์มาประยุกต์ในการสร้างกลยุทธ์ โดยแนวทางการตลาดที่มีความแปลกใหม่ ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม
 
“กรมฯจะ คัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจเพื่อเข้ารับคำปรึกษาเชิงลึก เพื่อ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการค้าตามความเหมาะสมของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย พร้อมทั้งนำผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมฟังการเสวนาหาความรู้เพื่อพลิกธุรกิจแบบเดิมสู่ช่องทางธุรกิจใหม่”