ข่าวสร้างทางต่างระดับหัวหิน แก้จุดตัดสาย 37-ถนนชนบท - kachon.com

สร้างทางต่างระดับหัวหิน แก้จุดตัดสาย 37-ถนนชนบท
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s

นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม และรักษาการอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ดำเนินโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 (ทางเลี่ยงชะอำ-หัวหิน) เชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสาย ปข.2052 กับ สาย ปข.2057 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยจะก่อสร้างเป็นสะพานข้ามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 มีลักษณะเป็น 2 สะพานวางขนานกัน ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ พร้อมก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานก่อนถึงทางแยกทั้ง 2 ข้าง มีถนนต่อเชื่อมสะพาน ขนาด 4 ช่องจราจร เกาะกลาง โดยมีจุดกลับรถทั้ง 2 ข้าง ตลอดจนระบบระบายน้ำ เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และสิ่งอำนวยความปลอดภัย รวมระยะทาง 2.071 กม. งบประมาณในการก่อสร้างรวม 382.300 ล้านบาท แบ่งเป็นงบผูกพันปี 61-63 ได้เข้าพื้นที่ก่อสร้างแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นโครงสร้างทางและระบบระบายน้ำ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 63นายกฤชเทพ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันถนนเพชรเกษม อ.หัวหิน มีปริมาณการจราจรค่อนข้างมากโดยเฉพาะรถบรรทุก ทำให้การจราจรบริเวณสี่แยกติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โครงการนี้จะช่วยลดการจราจรติดขัด เพิ่มความคล่องตัว สามารถสัญจรและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุบริเวณสี่แยก ซึ่งเป็นจุดตัดของทางหลวงหมายเลข 37 กับทางหลวงชนบทสาย ปข.2057 ทช.