ข่าวสำนักงานสลากฯแชมป์ส่งรายได้เข้าคลังสูงสุด - kachon.com

สำนักงานสลากฯแชมป์ส่งรายได้เข้าคลังสูงสุด
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 62  ( ต.ค.61 – ม.ค.62) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50%  จำนวน 71,401 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจำนวน 14,452 ล้านบาท หรือ 25% ของประมาณการสะสม

สำหรับรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด 5 อันดับแรก  ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 15,536 ล้านบาท รองลงมาคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 12,924 ล้านบาท  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 11,679 ล้านบาท  ธนาคารออมสิน  9,270 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 6,903 ล้านบาท  และอื่น ๆ อีก 15,089 ล้านบาท