ข่าวจีไอทีรณรงค์เยาวชนเห็นความสำคัญอัญมณีไทย - kachon.com

จีไอทีรณรงค์เยาวชนเห็นความสำคัญอัญมณีไทย
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที เปิดเผยว่า สถาบันอัญมณีฯ ได้จัดการประกวดภายใต้หัวข้อ “ส่องโลกอัญมณีผ่านจีไอทีมิวเซียม”เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย  ที่มีเอกลักษณ์ และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ที่สร้างอาชีพ ชื่อเสียง และรายได้ให้ประเทศชาติจนทุกวันนี้ผ่านบทความ ภาพถ่าย และคลิปวีดีโอ 

“เป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย เปิดโอกาสให้ส่งผลงานที่เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับที่หลากหลาย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 117,000 บาท โดยได้เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 62” 

สำหรับเงื่อนไขการเข้าประกวด ได้แก่ 1.บทความในหัวข้อที่กำหนด ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ประเภทอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pt 2.สื่อวีดีทัศน์ ในหัวข้อที่กำหนด ไม่เกิน 3 นาที 3.ภาพถ่ายอัญมณีและเครื่องประดับที่ท่านประทับใจ พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ ไม่เกิน 2 ภาพ   ผู้ที่สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 02-634-4999 ต่อ 201,301 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.git.or.th