ข่าวห่วงสงครามการค้าฉุดส่งออกไทย - kachon.com

ห่วงสงครามการค้าฉุดส่งออกไทย
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลวิเคราะห์ทิศทางการส่งออกไทยปี 62ว่า ขณะนี้ทั่วโลกกำลังติดตามสถานการณ์การเจรจาระหว่างสหรัฐ-จีน อีก 16 วัน หลังจากทั้งสองประเทศ ยอมระงับแผนขึ้นภาษีสินค้านำเข้าตอบโต้กันเป็นเวลา 3 เดือนหรือสิ้นสุดวันที่ 1 มี.ค. 62 เบื้องต้นได้ประเมินผลกระทบ 3 ด้าน คือ ผลเจรจาประสบความสำเร็จทั้งสองไม่ปรับขึ้นภาษีอีกกระทบต่อมูลค่าส่งออกไทยหายไปเพียง 37,555 ล้านบาท, หากผลเจรจาล้มแล้วทั้งสองปรับขึ้นภาษีตามแผนเดิมกระทบส่งออกไทย 75,270 ล้านบาท และเจรจาล้มเหลวและเหตุการณ์รุนแรง เช่น ทั้งสองเพิ่มรายการจัดเก็บภาษีจากแผนเดิม ทำให้มูลค่าส่งออกไทยหายไป 140,778 ล้านบาท
 
ทั้งนี้หากผลการเจรจาล้มเหลวก็จะทำให้เศรษฐกิจทั้งสองประเทศประสบปัญหาชะลอตัวแน่นอน  เบื้องต้นพบว่า 5 กลุ่มสินค้าเสี่ยงของไทยที่ได้รับผลกระทบสูงสุดในตลาดจีน คือยางและผลิตภัณฑ์ยางมากสุด รองลงมาเป็นเม็ดพลาสติก, เคมีภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนสินค้าไทยที่ได้รับผลกระทบในตลาดสหรัฐ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มากสุด รองลงมาเป็น ยางและผลิตภัณฑ์ยาง, เครื่องนุ่งห่ม, เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล และ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ