ข่าวครม.คุมเข้มนำเข้ามะพร้าวได้2จุดหวั่นเจอลักลอบ - kachon.com

ครม.คุมเข้มนำเข้ามะพร้าวได้2จุดหวั่นเจอลักลอบ
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
พล.ท.วีรชน สุคนธปฎิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้มะพร้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฎิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยกำหนดให้นำเข้ามาได้ผ่านท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง เท่านั้น เพื่อป้องกันการลักลอบและนำเข้ามะพร้าวผิดกฎหมาย ขณะเดียวกันยังรักษาระดับราคามะพร้าวและผลิตภัณฑ์ในประเทศไม่ให้มีราคาตกต่ำ จนสร้างความเดือนร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว

ทั้งนี้การกำหนดให้มีการจัดระเบียบการนำเข้ามะพร้าวครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้หารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าไม่ขัดกับพันธกรณีของไทยภายใต้ดับเบิ้ลยูทีโอหรือกรอบการค้าโลกใด ๆ