ข่าวคนไทยแห่ซื้อหวยช่วงปีใหม่ ดันสลากฯแชมป์ส่งรายได้เข้ารัฐ - kachon.com

คนไทยแห่ซื้อหวยช่วงปีใหม่ ดันสลากฯแชมป์ส่งรายได้เข้ารัฐ
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 62 ระหว่างเดือนต.ค.61 -ม.ค.62 สคร.สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นได้มากกว่า 71,401 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจำนวน 14,452 ล้านบาท หรือ 25% ของประมาณการสะสม

สำหรับรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด 5 อันดับแรก ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 62 ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนำส่งรายได้ 15,536 ล้านบาท รองลงมาเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 12,924 ล้านบาท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 11,679 ล้านบาท ธนาคารออมสิน 9,270 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6,903 ล้านบาท รวม 5 รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่จัดส่งรายได้แล้ว 56,313 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 79% ของเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมทั้งหมด โดยคาดว่าตลอดปีนี้รัฐวิสาหกิจจะนำส่งรายได้แผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมาย 1.68 แสนล้านบาท”

รายงานข่าวแจ้งเพิ่มว่า สาเหตุที่สำนักงานสลากฯ นำส่งรายได้มากเป็นอันดับหนึ่งของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากที่ผ่านมาสำนักงานสลากฯ ได้มีการเพิ่มเพดานการพิมพ์ลอตเตอรี่เป็น 90 ล้านฉบับต่องวด ประกอบกับช่วงปลายปีและต้นปี ประชาชนนิยมซื้อสลากฯ เสี่ยงโชคจำนวนมาก ทำให้มียอดขายและรายได้เพิ่มขึ้น