ข่าว16มี.ค.เปิดใช้สะพานข้ามแยกต่างระดับทับช้าง - kachon.com

16มี.ค.เปิดใช้สะพานข้ามแยกต่างระดับทับช้าง
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผยว่ากรมทางหลวงจะเปิดใช้งานสะพานข้ามทางแยกต่างระดับทับช้าง ตั้งแต่ 16
มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งจะช่วยระบายรถในทิศทางจากทางหลวงพิเศษหมายเลข 7(สนามบินสุวรรณภูมิ/ชลบุรี) มุ่งหน้าทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด่านฯทับช้าง/บางปะอิน) โดยสะพานมีขนาด 2 ช่องจราจรมาตรฐานผิวจราจรกว้างรวม 10 เมตร ความยาว 1,150 เมตร
โครงสร้างรูปกล่องสำเร็จรูป (Segmental Box Girder)สามารถระบายรถได้สูงสุดถึง 3,000 คันต่อชั่วโมง พร้อมก่อสร้างขยายช่องจราจรตั้งแต่
ทางแยกต่างระดับทับช้างถึงสะพานข้ามคลองทับช้างบนจากเดิม 8  ช่องจราจร เป็น 12 ช่องจราจร เพื่อความคล่องตัวในการเดินทาง โดยขอความร่วมมือให้เฉพาะรถเล็กใช้สะพานตัวใหม่ เพื่อความคล่องตัวของการจราจรบริเวณทางลงสะพาน ส่วนสะพานตัวเดิมยังคงเปิดใช้งานตามปกติสามารถใช้งานได้ทั้งรถเล็กและรถใหญ่

นายอานนท์กล่าวต่อว่า สำหรับสะพานข้ามทางแยกต่างระดับทับช้างเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาจัดการจราจรโครงข่ายทางหลวงพิเศษช่วงสนามบินสุวรรณภูมิ - ทางแยกต่างระดับทับช้าง -ด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางทับช้าง ซึ่งประกอบโครงการที่สำคัญ 3โครงการ ได้แก่  1. โครงการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณช่วงทางออกสนามบินสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ  2. โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่างระดับทับช้างจะเปิดให้บริการ 16 มีนาคม 2562   3.โครงการก่อสร้างแก้ไขปัญหาจราจรและปรับปรุงระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางทับช้าง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรคอขวดบริเวณด่านฯ ทับช้าง 1  และก่อสร้างขยายช่องจราจรจากเดิม 8 ช่องจราจร เป็น 12 ช่องจราจร รวมถึงเพิ่มช่องเก็บเงินฯ รถบรรทุกที่ด่านฯ ทับช้าง 1 จำนวน 2 ตู้ เพื่อลดปัญหาแถวคอยรถบรรทุกกีดขวางการจราจร โดยคาดว่าแล้วเสร็จ
กลางปี 2562