ข่าวปรับปรุงเส้นทางบินด้านใต้ รองรับเที่ยวบินเพิ่ม - kachon.com

ปรับปรุงเส้นทางบินด้านใต้ รองรับเที่ยวบินเพิ่ม
เศรษฐกิจ

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด (บวท.) เปิดเผยถึงความร่วมมือการบริหารห้วงอากาศ และการปรับปรุงเส้นทางบินด้านใต้ ระหว่าง บวท. และกองทัพอากาศ(ทอ.)ว่า ช่วง 5ปีที่ผ่านมา ปริมาณจราจรทางอากาศในเขตน่านฟ้าด้านใต้เพิ่มสูงขึ้นเท่าตัว ปัจจุบันมีเที่ยวบินรวม 12,400 เที่ยวบินต่อเดือน เฉลี่ยวันละ 400เที่ยวบิน คิดเป็น 31% ของเที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมด บวท. จึงปรับปรุงเส้นทางบินใหม่ด้านใต้ เป็นแบบคู่ขนาน และจัดจราจรทางอากาศแบบทางเดียว(One way route) จากเดิมอากาศยานจะบินแบบสวนกัน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.62 เป็นต้นไป 
         
 นายสมนึก กล่าวต่อว่า เส้นทางใหม่มี 8 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางหลัก 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทาง y99 จากภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสุราษฎร์ธานี ไปยังสนามบินดอนเมือง และเส้นทางบิน y98 จากภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสุราษฎร์ธานี ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนอีก 6 เส้นทางจะเชื่อมต่อกับเส้นทางบินหลัก 2 เส้นเพื่อไปสู่สนามบินอื่นของภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดิมที่ปรับปรุงอีก 2 เส้น ได้แก่ เส้นทางบิน y8 เป็นเส้นทางบินหลักของเครื่องบินที่ขึ้นมาจากสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง ไปยังภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสุราษฎร์ธานี และเส้นทางบินy5 เป็นเส้นทางบินแบบมีเงื่อนไข จะใช้ได้ต่อเมื่อ ทอ. ไม่มีการฝึก ดังนั้นจะใช้ได้เฉพาะช่วงเวลา 06.00-09.00 น., 12.00-14.00 น. และ 16.00น.เป็นต้นไป 

นายสมนึก กล่าวด้วยว่า การปรับปรุงเส้นทางบินดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินของกลุ่มสนามบินด้านใต้ ได้แก่ภูเก็ต กระบี่ สมุย นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี จากเดิมสามารถรองรับเที่ยวบินได้ประมาณ 600 เที่ยวบินต่อวัน เป็นประมาณ 1,000 เที่ยวบินต่อวัน และยังทำให้การบริหารจัดจราจรทางอากาศคล่องตัวมากขึ้น รวมทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยในการบินด้วย เพราะเดิมอากาศยานบินคนละระดับความสูง มีโอกาสที่จะบินตัดกัน และเกิดอุบัติเหตุได้
 
ด้านนางสิริเกศ เนียมลอย   ผู้อำนวยการใหญ่บริหารจราจรทางอากาศ บวท. กล่าวว่า ในปี 62-64 บวท.มีแผนปรับปรุงเส้นทางบินเพิ่มเติมอีก เริ่มจากปรับปรุงด้านตะวันออก 4เส้นทางบิน จะแล้วเสร็จเดือน ก.ย.62 จากนั้นจะปรับปรุงด้านตะวันตก 3 เส้นทาง จะแล้วเสร็จปี 63 และปรับปรุงด้านเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ จะแล้วเสร็จปี 64 ทั้งนี้หากปรับปรุงแล้วเสร็จทั้งประเทศ จะทำให้ในปี 64 ประเทศไทยจะสามารถรองรับเที่ยวบินได้เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า จากปัจจุบันเกือบ 3,000 เที่ยวบินต่อวัน เป็น 5,000-6,000 เที่ยวบินต่อวัน อย่างไรก็ตามการปรับปรุงเส้นทางบินดังกล่าวได้ชี้แจงให้สายการบินต่างๆทราบแล้ว อาจมีบินอ้อมเล็กน้อย แต่ไม่ได้ทำให้ระยะเวลาการบินเพิ่มขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญ และที่สำคัญไม่ต้องบินวนรอลงบนท้องฟ้าเหมือนในปัจจุบันบางช่วงเวลาด้วย สามารถขึ้นลงสนามบินได้เลย

ด้าน พลอากาศเอกสมศักดิ์ หาญวงษ์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (คปอ.) ทอ. กล่าวว่า การปรับปรุงเส้นทางบินด้านใต้เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหารจัดการห้วงอากาศของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ทอ.ได้ปรับพื้นที่ฝึกบินของกองบิน 7จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้ บวท.ได้ปรับปรุงโครงสร้างเส้นทางบินใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน และยังคงไว้ซึ่งภารกิจด้านความมั่นคง และความปลอดภัยของประเทศด้วย.